Urząd Gminy Dobre nieczynny 5 czerwca 2015

ZARZĄDZENIE Nr 25/2015
WÓJTA GMINY DOBRE z dnia 01 czerwca 2015 roku

w sprawie ustalenia dnia 5 czerwca 2015 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Dobre.
Na podstawie art.130 § 2 Kodeksu Pracy /jednolity tekst Dz.U.z 1998 roku Nr 21 poz.94 z późn.zm.oraz art.3 zał Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Dobre , przyjętego Zarządzeniem Wójta Gminy Dobre Nr 4/2013 z dnia 2 stycznia 2013 roku / z późn.zm./, zarządzam , co następuje:

§1

Ustalam dzień 5 czerwca 2015 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Dobre w zamian za dzień 15 sierpnia 2015 roku .

§2

Odpowiedzialnym za realizację Zarządzenia czynię Sekretarza Gminy Dobre.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej gminy oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Dobre.

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 91

OBWIESZCZENIE

Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 91
w Dobrem
z dnia 29.05.2015 roku

Na podstawie art. 27 ust. 5 ustawy o izbach rolniczych i § 15 Uchwały nr 8/2010 Krajowej Rady Izb Rolniczych, Okręgowa Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości osób uprawnionych, że w wyborach do Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej Powiatu Mińskiego, zarządzonych na dzień 31 maja 2015 roku, zarejestrowani zostali następujący kandydaci na członka Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej:

1. Błażejczyk Sławomir, lat 48, wykształcenie wyższe, zam. Antonina, 05-307 Dobre.

2. Rączko Dariusz Kazimierz, lat 52, wykształcenie wyższe, zam. Czamogłów, 05-307 Dobre.

3. Sadoch Jacek, lat 45, wykształcenie wyższe, zam. Mlęcin, 05-307 Dobre. Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej

Dyżur Radcy Prawnego

W dniu 18 czerwca 2015 r. (czwartek) w godzinach 8:00 – 10:00
w Urzędzie Gminy Dobre , będzie przyjmował interesantów w sprawach administracyjnych Radca Prawny.
Usługa jest nieodpłatna.

Wyniki II tury Wyborów Prezydenckich w gminie Dobre

Przedstawiamy wyniki Wyborów Prezydenckich z dnia 10.05.2015 roku w gminie Dobre.

Okręgi Wyborcze I II III IV V Suma
Gimnazjum w Dobrem Gimnazjum w Dobrem Gimnazjum w Dobrem Szkoła Podstawowa w Dropiu OSP w Rudzienku
Imię i nazwisko kandydata Ilość oddanych głosów Razem
Andrzej Sebastian Duda 426 315 416 330 373 1860
Bronisław Maria Komorowski 281 171 121 76 184 833
             
Frekwencja 61,55% 57,11% 49,72% 53,19% 58,62% 56,19%

Frekwencja w naszym regionie wyniosła 56,19%.

BEZPŁATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE

NZOZ GENEVA TRUST
CENTRUM DIAGNOSTYKI I USŁUG MEDYCZNYCH
ZAPRASZA NA BEZPŁATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE

W DNIU 29.05.2015 ROKU
OD 14:00 DO 17:00
MAMMOBUS BĘDZIE USTAWIONY
PRZY OŚRODKU ZDROWIA W DOBREM
UL. KILIŃSKIEGO 1

REJESTRACJA TELEFONICZNA
POD NR 58 767 34 77, 58 767 34 55.

Bezpłatnymi badaniami mammograficznymi objęte są Panie od 50 do 69 roku życia, które nie miały wykonywanych badań w ciągu ostatnich 2 lat.

PRZYJDŹ
ZRÓB TO DLA SIEBIE !

Dzień Truskawki w Gminie Dobre

7 czerwca 2015r.

Organizator:
Wójt Gminy Dobre

Program:
13:00 – Występ zespołu Dance Day
14:00 – Oficjalne otwarcie imprezy
14:15 – Występ Koła Emerytów z Dobrego
15:00 – Występ zespołu Dance Day
16:00 – Program Koła wokalnego i teatralnego działającego przy GOK-u
17:00 – Konkursy dla wszystkich
18:00 – Występ zespołu Reaven
20:00 – Występ zespołu Diament (z uczestniczką III edycji programu DISCO STAR – Mariolą Książek)

Atrakcje dodatkowe:
Animacje dla dzieci
Wesołe miasteczko
Mała gastronomia i inne stoiska

Miejsce imprezy:
Dobre ul. Poniatowskiego (TARGOWISKO GMINNE)

ZAPRASZAMY!

IX FESTYN RODZINNY

DYREKCJA, NAUCZYCIELE, RODZICE, UCZNIOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DOBREM
ZAPRASZAJĄ NA

IX FESTYN RODZINNY

31 maja 2015 r. początek godz. 13:00
W PROGRAMIE FESTYNU:
  • WYSTĘPY ARTYSTYCZNE DZIECI
  • KONKURSY DLA DZIECI I RODZICÓW
  • WSPÓLNE ZABAWY
  • POPISY GRUP TANECZNYCH FREE DANCE I MAŁE SMYKI
  • WYSTĘP ORKIESTRY DETEJ
  • MECZ PIŁKI NOŻNEJ

Piknik EOG w Cegłowie

Wójt Gminy Cegłów serdecznie zaprasza
na

Piknik EOG,

który odbędzie się 22 maja 2015 r. o godz. 12.00 w Zespole Szkolnym w Cegłowie.

Program:

12:00 – przemowa wójta

12:30 – prezentacja dotycząca projektu

13:00 – wystąpienia zaproszonych gości

13:30 – wręczenie nagród konkursowych

Wydarzeniem towarzyszącym będzie konferencja poświęcona Funduszom norweskim i EOG w obszarze ochrony środowiska, a także rozpoczętych inwestycji termomodernizacji budynków Zespołu Szkolnego w Cegłowie i Piasecznie oraz Urzędu Gminy.

Równolegle odbędzie się konferencja prasowa.

W programie również stoiska Państw Darczyńców i wiele innych atrakcji.

INWENTARYZACJA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Wójt Gminy Dobre informuje, że w czerwcu br. na terenie gminy prowadzona będzie inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest (na podstawie par. 10 ust 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest).

Inwentaryzacji poddane będą wszystkie wyroby zawierające azbest na terenie gminy (budynki mieszkalne, gospodarcze itp.).

W związku z powyższym właściciele oraz zarządcy nieruchomości proszeni są o udzielanie pomocy przedstawicielom firmy „MERITUM COMPETENCE” wykonującym ww. inwentaryzację i przekazywanie im informacji o wyrobach azbestowych znajdujących się na posesjach w razie potrzeby, także o posiadaniu zmagazynowanego (zdemontowanego), leżącego na posesji.

Osoby prowadzące inwentaryzację powinny posiadać Upoważnienie, podpisane przez Wójta Gminy Dobre do przeprowadzenia wymienionych prac.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikiem Urzędu Gminy Dobre, pod nr telefonu 25 757 11 90 w.27.
Dzięki szczegółowej inwentaryzacji Gmina będzie mogła ubiegać się o dofinansowanie na usuwanie azbestu.

Nasze kulinarne dziedzictwo – konkurs na potrawę regionalną 2015

„Nasze kulinarne dziedzictwo – konkurs na potrawę regionalną 2015”

W ramach promocji i kultywowania lokalnych tradycji w naszym regionie Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej wraz z Wójt Gminy Jakubów  ogłasza konkurs  pt. „Nasze kulinarne dziedzictwo – konkurs na potrawę regionalną 2015”, w którym uczestnicy będą mogli przedstawić potrawy kulinarne w trzech kategoriach. Celem konkursu jest identyfikacja i wykreowanie produktów lokalnych wytwarzanych metodami tradycyjnymi. Konkurs ma za zadanie wzbudzenie większego zainteresowania wśród potencjalnych konsumentów, a w rezultacie doprowadzenie do powstania rynku produktów wysokiej jakości.

Konkurs ma uchronić przed zapomnieniem tradycje kulinarne oraz podkreślić wartość produktu lokalnego – jego unikalność i oryginalność ściśle związaną z regionem na który objęty jest lokalną strategią rozwoju LGD Ziemi Mińskiej, a także zrealizować główny cel, który dotyczy efektywnej promocji LGD Ziemi Mińskiej.

Efektem konkursu będzie powstanie produktów lokalnych, które będą utożsamiane z LGD Ziemi Mińskiej, a ich wizerunek będzie kreowany w świadomości mieszkańców LGD Ziemi Mińskiej jak i turystów.

Atrakcyjne nagrody rzeczowe w postaci markowego sprzętu AGD będą przyznane  za zajęcie pierwszych miejsc  w następujących kategoriach:
1. barszcz regionalny, dania główne  
2. wędliny, wyroby garmażeryjne, przystawki itp. 
3. napoje i desery (ciasta, desery, napoje bezalkoholowe i alkoholowe typu nalewki, piwo i inne)Ponadto, każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom i upominek. W konkursie ocenie podlegać będą potrawy związane z regionem poprzez tradycyjną lokalną recepturę i wykorzystanie lokalnych urowców (wg receptury własnej uczestnika konkursu). Potrawy te przygotowane muszą być w całości ze składników naturalnych ( bez użycia wzmacniaczy smaku, sztucznych barwników czy środków zapachowych). W konkursie mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 18 lat.Zgłoszeń dokonywać mogą:
– Gminne Ośrodki Kultury z obszaru LGD ZM.  
– Stowarzyszenia,  
– Koła Gospodyń Wiejskich,  
– Rady Sołeckie,  
– Osoby indywidualne , grupy nieformalne itp.  Zgłoszenia przyjmowane są do 28 maja 2015 r.Potrawy spełniające warunki formalne zostaną zaprezentowane przez uczestnikówpodczas konkursu, który odbędzie się na Placu przy Szkole podstawowej im. Jana Pawła II w Mistowie, ul.Szkolna 3, w dniu 7 czerwca 2015 r. podczas uroczystości Gminnych. Będzie to doskonała
okazja do promocji produktów i ich wytwórców z terenu każdej gminy, oraz wymiany  doświadczeń kulinarnych między uczestnikami.

Szczegóły zawiera Regulamin.  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 510-196-722 – Paulina Górna.

Do pobrania:
Regulamin
Karta zgłoszeniowa