Wirtualne Muzeum Konstantego Laszczki

Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrem w związku z zakończeniem realizacji projektu pt. „Promocja i zachowanie zbiorów światowej sławy rzeźbiarza zgromadzonych w Społecznym Muzeum Konstantego Laszczki w Dobrem” przekazuje albumy celem propagowania twórczości Konstantego Laszczki i przekazywania albumu gościom Społecznego Muzeum Konstantego Laszczki.

Przekazujemy również do prowadzenia stronę internetową „Wirtualne Muzeum Konstantego Laszczkiwww.muzeumlaszczka.pl, oraz prasę do wbijania medalu pamiątkowego wraz zapasem 1000 szt. krążków mosiężnych z których będą wybijane medale.

W/w przekazujemy do nieodpłatnego wykorzystywania przez Społeczne Muzeum Konstantego Laszczki w Dobrem, dla jak najlepszego promowania i zachowania twórczości wybitnego artysty, syna Ziemi Dobrzańskiej dla upamiętnienia 150 rocznicy Jego urodzin.

Odwiedź Wirtualne Muzeum Konstantego Laszczki

Przejdź do strony

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników

krusInformacja o turnusach rehabilitacyjnych dla dzieci rolników w 2015 r.

Od 1993 roku Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje w czasie letnich wakacji turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników – ubezpieczonych w KRUS. Mogą z nich korzystać dzieci w wieku szkolnym, tj. urodzone pomiędzy 2000 a 2008 r., których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy. Jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek w pełnym zakresie – ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie co najmniej rok. Podstawę skierowania stanowi wniosek o skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny (druk dostępny w oddziałach regionalnych i placówkach terenowych KRUS), składany w najbliższej miejsca zamieszkania rolnika jednostce KRUS, po uprzednim wypełnieniu przez  lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę wraz z informacją wychowawcy klasy i oświadczeniu rodzica/opiekuna prawnego. Skierowanie dziecka do konkretnego ośrodka następuje po kwalifikacji lekarza inspektora Placówki Terenowej KRUS i zatwierdzeniu przez Dyrektora OR . W pierwszej kolejności na turnusy kierowane są dzieci, na które przysługuje zasiłek pielęgnacyjny. Centra rehabilitacji rolników KRUS zapewniają dzieciom całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską oraz indywidualny program rehabilitacyjny. Opiekę nad dziećmi sprawują wychowawcy zatrudniani przez Kasę, którzy wraz z pracownikami kulturalno-oświatowymi organizują zajęcia sportowo-rekreacyjne i realizują atrakcyjny program w czasie wolnym od zajęć terapeutycznych.

W 2015 roku z PT KRUS w Siedlcach zorganizowane będą dwa turnusy :

turnus11.Turnus dla dzieci z wadami i chorobami narządów układu ruchu w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu Zdroju, w terminie od 19.07- 08.08.2015 r.

turnus22.Turnus dla dzieci z chorobami układu oddechowego w Centrum Rehabilitacji Rolników w Iwoniczu Zdroju w terminie od 06.08 – 26.08.2015 r.

Turnusy trwają 21 dni. Rodzice pokrywają 200 zł odpłatności za pobyt dziecka i koszt podróży odpowiadający równowartości ceny biletów PKP II klasy i PKS:

– w przypadku Horyńca Zdroju – 100 zł

– w przypadku Iwonicza Zdroju – 110 zł.

Wypełnione przez lekarza leczącego wnioski należy składać do PT KRUS w terminie do 15 maja 2015r.

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 25-644-55-69 wew. 312 lub w najbliższej Placówce Terenowej KRUS a także na stronie www.krus.gov.pl .

Policjant, który mi pomógł

Można zgłaszać policjantów w konkursie „Policjant, który mi pomógł”

Mieszkańcy Powiatu Mińskiego, jeżeli znacie policjanta, szczególnie zaangażowanego w sprawy społeczne, policjanta który ujął was swoją osobą, pomógł w trudnej życiowej sytuacji bądź w rozwiązaniu problemu dotyczącego przemocy w rodzinie, a przede wszystkim policjanta, który swoją postawą wniósł szczególny wkład w budowę lokalnego systemu pomocowego, który jest wrażliwy na ludzką krzywdę i pomaga osobom pokrzywdzonym w wyniku przemocy w rodzinie, to można taką kandydaturę zgłosić do VIII edycji ogólnopolskiego konkursu pod hasłem „Policjant, który mi pomógł”.

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia PTP przypomina o przyjmowaniu zgłoszeń do VIII edycji ogólnopolskiego konkursu pod nazwą „Policjant, który mi pomógł” służącego wyróżnieniu policjantów, którzy w szczególny sposób działają na rzecz ochrony ofiar przemocy domowej. Zgłoszenia w ramach obecnej edycji przyjmowane są do 31 maja 2015 roku.

Konkurs odbywa się pod patronatem Komendanta Głównego Policji oraz Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej”.

Celem konkursu jest:

  • promowanie postaw i umiejętności dobrze służących ochronie ofiar przemocy w rodzinie;
  • podkreślenie roli policjantów w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
  • wsparcie policjantów podejmujących wzorowe działania i osobiście zaangażowanych w pomoc osobom krzywdzonym;
  • zwiększenie motywacji policjantów do podejmowania skutecznych działań w tym obszarze.

Zgłoszenia od osób indywidualnych, przedstawicieli organizacji i instytucji (nie oczekujemy zgłoszeń od jednostek policji) można nadsyłać za pomocą elektronicznego formularza znajdującego się na stronie www.policjant.niebieskalinia.pl/formularz.php, a także tradycyjną pocztą („Niebieska Linia”, ul. Korotyńskiego 13, 02-121 Warszawa) podając: dane kontaktowe zgłaszającego, dane policjanta, którego chcielibyście Państwo wyróżnić oraz uzasadnienie tego wyboru (można skorzystać z załączonego formularza zgłoszeniowego do druku). Kandydatury nadesłane po 31 maja 2015 r. zostaną uwzględnione w następnej edycji konkursu.

Kandydatów do nagrody spośród osób zgłoszonych wyłoni kapituła złożona z pracowników Pogotowia „Niebieska Linia”, patrona konkursu i laureatów konkursu z lat poprzednich. Rozstrzygnięcie VIII edycji konkursu nastąpi z końcem czerwca 2015 roku.

Tradycyjnie Laureaci otrzymują nagrody z rąk Komendanta Głównego Policji oraz organizatora konkursu w lipcu 2015 roku, podczas obchodów Dnia Policji.

Więcej informacji o konkursie na stronie (KLIKNIJ):

www.policjant.niebieskalinia.pl

Załączniki (KLIKNIJ):

formularz zgłoszeniowy – wersja do druku [plik *.doc]

plakat promujący konkurs [plik *.jpg]

Życzenia świąteczne

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół oraz Wesołego Alleluja
życzą Wójt Tadeusz Gałązka i Pracownicy Urzędu Gminy

Rekrutacja do XXI Sejmu Dzieci i Młodzieży

Rekrutacja do XXI Sejmu Dzieci i Młodzieży trwa!

500 zespołów z całej Polski zgłosiło się do tej pory do udziału w XXI Sejmie Dzieci i Młodzieży.

Czy w centrum miasta my i inni młodzi mamy gdzie spędzać czas po szkole? Czy są w naszej okolicy miejsca, w których nikt nie spaceruje? Czy bycie rowerzystą i rowerzystką w naszej miejscowości lub wsi jest przyjemne i bezpieczne? – takie i inne pytania zadadzą sobie tegoroczni uczestnicy i uczestniczki Sejmu Dzieci i Młodzieży.

Już 1 czerwca 2015 r. po raz kolejny w Sali plenarnej Sejmu RP zbierze się Sejm Dzieci i Młodzieży. Rekrutacja młodych posłów i posłanek zakończy się 7 kwietnia.

Aby wziąć udział w rekrutacji do Sejmu Dzieci i Młodzieży dwuosobowe zespoły uczniowskie muszą zarejestrować się na platformie internetowej SDiM i wykonać zadanie rekrutacyjne do 7 kwietnia br.

Zadanie rekrutacyjne zostało opisane w Przewodniku uczestnika i uczestniczki, który znajduje się tutaj.

Temat tegorocznego zadania brzmi: „Miejsca młodych – jakiej przestrzeni publicznej potrzebuje młodzież”.

Kto może się zgłosić? Do projektu mogą zgłosić się dwuosobowe zespoły uczniów i uczennic wszystkich klas gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.

Jak wykonać zadanie rekrutacyjne? To nie takie trudne! Specjalnie dla uczestników stworzyliśmy przykład dostępny tutaj.

Organizatorem XXI Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży jest Kancelaria Sejmu w porozumieniu z Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej, Ośrodkiem Rozwoju Edukacji i Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Informacji udziela: Urszula Cyrynger, (22) 825 05 50 wew. 103, e-mail: sejm.mlodziezy@ceo.org.pl

[pullquote align=”left”]

Przydatne linki:

Platforma SDiM: www.sdim.ceo.org.pl
Facebook SDiM: www.facebook.com/sejmmlodziezy
Strona internetowa SDiM: www.ceo.org.pl/pl/sejmmlodziezy

[/pullquote]

Apel o niewypalanie traw

osp-dobreWypalanie traw jest niebezpieczne dla ludzi, niszczy środowisko, zanieczyszcza powietrze. To nielegalny proceder, za który grozi grzywna nawet do 5 tys. złotych!

Wypalanie traw to jedna z głównych przyczyn wiosennych pożarów. W ostatnim tygodniu nasze jednostki OSP wyjeżdżały do takich interwencji już dwukrotnie. Pożary te stanowią bardzo poważne zagrożenie dla ludzi i mienia. W płomieniach giną też zwierzęta objęte ochroną oraz zagrożone wyginięciem. Pożary spowodowane wypalaniem traw są szczególnie groźne dla ptaków, płazów, drobnych ssaków i różnych gatunków owadów. Niszczone są także siedliska i ostoje tych zwierząt, gniazda nory, mrowiska, legowiska i inne miejsca schronienia.

Mitem jest przekonanie, że wypalanie traw poprawia żyzności gleby. Wręcz przeciwnie – przynosi jedynie szkody. Niszczone są nie tylko suche trawy, ale także ich systemy korzeniowe, kultury bakteryjne, wiele gatunków glebowej fauny bezkręgowej, która przyczynia się do poprawy struktury gleby.
Ten proceder to jedna z istotnych przyczyn zatruwania atmosfery. Pożary to dodatkowa emisja dwutlenku węgla, węglowodorów aromatycznych i dioksyn, które są szczególnie niebezpieczne dla człowieka.

[info_box style=”attention”]Ostrzegamy: za wypalanie traw grozi grzywna nawet do 5 tys. zł.[/info_box]

Więcej informacji na stronie Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe (PFR)

Od 16 marca do 30 kwietnia br. podatnicy nieprowadzący działalności gospodarczej składający PIT-37 będą mogli pobrać wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe, przez Administrację Podatkową.

Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe (PFR) jest przygotowane na podstawie danych zawartych w informacjach o dochodach osób fizycznych, sporządzanych przez płatników podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podmioty, które nie pełnią funkcji płatnika w tym podatku (PIT-11, PIT-R, PIT-8C). Podatnicy znajdą w nim informacje o swoich dochodach, przychodach, zaliczkach i składkach. Jest to tylko propozycja rozliczenia rocznego, udogodnienie w rozliczeniach, a nie złożenie zeznań podatkowych za podatników przez Administrację Podatkową. PFR pozwala nie tylko uniknąć błędów związanych z przepisywaniem danych z informacji od płatników, ale także sprawia, iż wypełnienie obowiązku podatkowego stanie się wygodniejsze, prostsze i szybsze.

Usługa PFR jest realizowana z wykorzystaniem interaktywnego formularza, umożliwiającego edycję wszystkich pól, a także modyfikację danych (np. kosztów uzyskania przychodów), dopisanie przychodów z innych źródeł, np. z praw autorskich czy organów rentowych, dopisanie ulg i przekazanie 1% podatku na rzecz wybranej Organizacji Pożytku Publicznego, dodanie załączników (PIT/D, PIT/O, PIT-2K).

PFR może złożyć podatnik niezalogowany, wystarczy tylko adres email, na który kierowana będzie korespondencja. PFR dostępne będzie w części ogólnodostępnej Portalu Podatkowego (www.portalpodatkowy.mf.gov.pl).

Skorzystanie z PFR nie jest obowiązkiem dla podatnika. Jest to jedynie jeden
z dodatkowych sposobów na złożenie PIT-37, który nadal można składać na dotychczasowych zasadach przez system e-Deklaracje (od 1 stycznia do 30 kwietnia) oraz papierowo.

Portal Podatkowy, ze względów bezpieczeństwa, blokuje możliwość podejmowania wielokrotnych prób wprowadzenia błędnych danych uwierzytelniających. Pięciokrotne podanie błędnych danych uwierzytelniających zablokuje możliwość skorzystania z PFR PIT-37. Mimo blokady PFR PIT-37 w danym roku podatnik może złożyć dokument przez system e-Deklaracje albo papierowo.

W przypadku pięciokrotnego błędnego podania danych autoryzujących przez podatnika, który rozlicza się wspólnie z małżonkiem nadal istnieje możliwość wygenerowania wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego (PFR) jeśli współmałżonek poda swoje prawidłowe dane w części dotyczącej podatnika.

Do pobrania PFR i wysłania zeznania podatkowego niezbędne są następujące dane:

  • Identyfikator podatkowy – PESEL/NIP.
  • Imię i nazwisko.
  • Data urodzenia.
  • Kwota przychodu za 2014 rok – suma przychodów z posiadanych informacji PIT-11, PIT-8C, PIT-R.
  • Kwota przychodu za 2013 rok – niezbędna do wysyłki zeznania.
  • Adres e-mail.

Przed wysłaniem podatnik powinien sprawdzić wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe (PFR) pod kątem jego poprawności i kompletności danych.

Poprawność złożenia przez podatnika zeznania podatkowego PIT-37 w urzędzie skarbowym z wykorzystaniem tej funkcjonalności potwierdzi Urzędowe Poświadczenie Odbioru tzw. UPO.

Udostępnienie wstępnie wypełnionego zeznania jest możliwe dzięki nowemu obowiązkowi nałożonemu na płatników i inne podmioty niepełniące funkcji płatnika, sporządzania i przekazywania informacji o dochodach osób fizycznych wyłącznie drogą elektroniczną, które weszły w życie 1 stycznia 2015 r.

Wstępnie wypełnione zeznanie (PFR) realizowane jest w ramach Projektu e-Deklaracje2.

Aby skorzystać z PFR należy wykonać kilka kroków:

1. Wejść na stronę www.finanse.mf.gov.pl, następnie na zakładkę PFR oraz kliknąć Pobierz PFR PIT-37

2. Wybrać sposób rozliczenia (indywidualnie lub wspólnie z małżonkiem) i uwierzytelnić zeznanie wprowadzając dane osobowe oraz kwotę przychodu uzyskanego w 2014 r. (sumę wszystkich przychodów wykazanych w PIT-11, PIT-8C, PIT-R). UWAGA! Po przekroczeniu limitu 5 błędnych prób uwierzytelniania następuje automatyczna blokada dostępu do usługi PFR. W tej sytuacji można wysłać zeznanie korzystając z innych dostępnych metod – przez e-Deklaracje lub papierowo.

3. Pobrać wstępnie wypełnione zeznanie PFR PIT-37. Po pobraniu istnieje możliwość edycji wszystkich pól formularza.

4. Sprawdzić poprawność danych i upewnić się, że deklarację uzupełniono o wszystkie niezbędne elementy (ulgi, załączniki, przekazanie 1% podatku na OPP)

5. Podpisać zeznanie: Bezpiecznym Podpisem Elektronicznym lub Danymi autoryzującymi, tj. poprzez wpisanie kwoty

6. System weryfikuje wysłane zeznanie nadając mu określony status. Wyłącznie dla dokumentów ze statusem „200″ możliwe jest pobranie UPO – Urzędowego Poświadczenia Odbioru przychodu uzyskanego w 2013 r.

Turniej Tenisa Stołowego Zrzeszenia LZS Powiatu Mińskiego

W imieniu Zrzeszenia L.Z.S. Powiatu Mińskiego, mamy przyjemność zaprosić Państwa na Turniej Tenisa Stołowego Zrzeszenia LZS Powiatu Mińskiego, który 28 marca 2015 r. (sobota) odbędzie się w hali sportowej przy Zespole Szkół w Dębem Wielkim.

Rywalizacja odbywać się będzie w pięciu kategoriach:

a) S.P. kl. I-III
b) S.P. kl. IV-VI
c) Gimnazjum
d) Dziewczęta S.P. oraz Gimnazjum
e) OPEN

Start zawodów godzina: 9:00.

Zawodnicy, którzy zajmą pierwsze trzy miejsca w każdej z kategorii otrzymują dyplomy i pamiątkowe puchary.

Do udziału w turnieju uprawnieni są mieszkańcy Powiatu Mińskiego, amatorzy i zawodnicy nie zrzeszeni.

Więcej informacji i zapisy: 728-473-959 lub sport@debewielkie.pl. Rejestracja zawodników będzie możliwa także w dniu turnieju.

Zgoda na turniej
Regulamin turnieju 28.03.2015

KOMUNIKAT

lgd-baner

Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrem informuje, że otrzymała dofinansowanie projektu pn. „Promocja i zachowanie zbiorów światowej sławy rzeźbiarza zgromadzonych w Społecznym Muzeum Konstantego Laszczki w Dobrem” ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA
SYSTEM OŚWIATY

Jeżeli coś cię zaniepokoiło w rozwoju twojego dziecka, zgłoś się do lekarza!

wspomaganie-rozwoju

W przypadku wykrycia u dziecka niepełnosprawności złóż wniosek do poradni psychologiczno-pedagogicznej, najbliższej twojego miejsca zamieszkania. Możesz tam otrzymać opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, która umożliwi ci skorzystanie ze wsparcia jakie oferuje system oświaty.

W niektórych niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych działają zespoły opiniujące uprawnione do wydawania ww. opinii.

Zadbaj o pomoc dla swojego dziecka

Znajdź zespół wczesnego wspomagania rozwoju: http://cie.men.gov.pl/index.php/wyszukiwarka.html
(wybierz „wyszukiwanie zaawansowane” i zaznacz „wczesne wspomaganie rozwoju”). Więcej informacji na stronie: www.men.gov.pl (wybierz „zwiększanie szans/kształcenie specjalne/akty prawne”)

Rodzice nieposiadający dostępu do internetu mogą uzyskać pomoc, korzystając z podanych w ulotce numerów telefonów.

Zadania zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

• Ustalenie (na podstawie opinii) kierunku i harmonogramu działań w zakresie wspomagania rozwoju dziecka z niepełnosprawnością i wsparcia jego rodziny.
• Nawiązanie współpracy z podmiotem leczniczym lub ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku rehabilitacji, terapii lub innych form pomocy, stosownie do jego potrzeb.
• Opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania, z uwzględnieniem działań wspierających rodzinę.
• Analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie.

Wczesne rozpoznanie problemów rozwojowych dziecka i objęcie go specjalistyczną opieką daje szansę na zminimalizowanie trudności rozwojowych lub ich całkowite wyeliminowanie.

Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju

• Są organizowane od chwili wykrycia niepełnosprawności u dziecka do podjęcia nauki w szkole.
• Mają na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka.
• Są wsparciem dla rodziny dziecka.
• Mogą być prowadzone w formie zajęć indywidualnych i grupowych z dzieckiem i jego rodziną, od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka.
• Mogą być organizowane w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole podstawowej (w tym specjalnej), w ośrodkach oraz w publicznej
i niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

REHABILITACJA MEDYCZNA

Czy wiesz, że…

• Każde dziecko posiadające obywatelstwo polskie i zamieszkujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej ma prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, niezależnie od statusu ubezpieczenia zdrowotnego rodziców.
• Rodzicu ! Jeżeli zauważysz u twojego dziecka niepokojące zachowania lub zaniepokoiło cię coś w jego rozwoju, powiedz o swoich obawach położnej, pielęgniarce lub lekarzowi.

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej oraz położna podstawowej opieki zdrowotnej mają obowiązek przeprowadzić wizyty i dokonać oceny stanu zdrowia i rozwoju Twojego dziecka, zgodnie z uprawnieniami.

Aby skorzystać ze świadczeń rehabilitacji medycznej, m.in. rehabilitacji dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego, rehabilitacji dzieci z dysfunkcją narządu słuchu, mowy oraz rehabilitacji narządu wzroku wymagane jest skierowanie od lekarza właściwego oddziału szpitalnego i poradni specjalistycznej. W przypadku rehabilitacji dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego skierowanie wystawione może być także przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

• Jeżeli w najbliższej okolicy miejsca zamieszkania nie ma placówki prowadzącej rehabilitację leczniczą dostosowaną do potrzeb twojego dziecka,
lub czas oczekiwania jest dość długi, informacje o innych placówkach oferujących te same świadczenia można uzyskać we właściwym Oddziale Wojewódzkim NFZ, na stronie internetowej lub telefonicznie.
• W ośrodkach udzielających świadczeń rehabilitacji dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego jest zapewniona diagnoza lekarska i wszechstronna terapia m.in. z zakresu rehabilitacji narządów ruchu, fizjoterapii, neurologii, psychologii, logopedii.
• Prowadzona rehabilitacja medyczna jest dostosowana do wieku i potrzeb dziecka.
• Wczesna diagnoza i rozpoczęcie terapii są szansą na większe powodzenie rehabilitacji.

Przydatne linki:
http://www.men.gov.pl/
http://www.mz.gov.pl/
http://www.cie.men.gov.pl/index.php/sio-wykaz-szkol-i-placowek.html
http://www.ore.edu.pl/
http://www.ore.edu.pl/s/1229

[icon name=”icon-download”] Pobierz ulotkę PDF

KOMPUTEROWE BADANIE WZROKU I POMIAR CIŚNIENIA ŚRÓDGAŁKOWEGO

W dniu 19.03.2015r. w Ośrodku Zdrowia ul. Kilińskiego 1 w Dobrem w godzinach od 13:00 do 15:00 odbędą się komputerowe badania wzroku
oraz pomiar ciśnienia śródgałkowego dla Mieszkańców gminy.

Zapisy telefonicznie (25)757-10-22

Koszt badania komputerowego ostrości wzroku – 5 zł
Koszt pomiaru ciśnienia śródgałkowego – 10 zł(DODATKOWE)

Zapisy prowadzone będą do dnia 19.03.2015r.

Podczas badania istnieje możliwość zapisania się na konsultację okulistyczną oraz zamówienia okularów korekcyjnych.

Badanie przeznaczone jest dla osób dorosłych. (powyżej 16-go roku życia)

Serdecznie zapraszamy

Rekrutacja do Samorządowego Przedszkola w Dobrem

Zespól Szkolno-Przedszkolny Samorządowe Przedszkole w Dobrem
ul. Rynek 3, 05-307 Dobre

Rekrutacja do Samorządowego Przedszkola w Dobrem
Dyrekcja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrem informuje, że w okresie od 7 marca 2015r. do 31 marca 2015r. do godz. 15:00
prowadzona będzie rekrutacja do Samorządowego Przedszkola w Dobrem.

Wnioski do Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrem o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2015/2016 należy składać do 31 marca 2015r. do godz. 1500 w sekretariacie Zespołu w Dobrem przy ul. Szkolnej 3, pokój 12.

Wnioski dostępne będą od 2 marca 2015r. w przedszkolu — Dobre, ul. Rynek 3 i sekretariacie zespołu – Dobre, ul. Szkolna 3, pok. 12.

Wyniki rekrutacji ogłoszone zostaną do 25 kwietnia 2015r.

Dzień otwarty w Urzędzie Skarbowym w Mińsk Mazowieckim

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY DNIA OTWARTEGO

7 marca 2015 r. – Dzień Otwarty w Urzędzie Skarbowym w Mińsku Mazowieckim.

Serdecznie zapraszamy na „Dzień Otwarty”, który odbędzie się w sobotę, 7 marca 2015 r. w godzinach 9:00 – 13:00 w siedzibie Urzędu Skarbowego przy ul. Szczecińskiej 2.

W tym dniu będą Państwo mieli możliwość osobistego złożenia zeznań podatkowych z możliwością wysłania swojego zeznania za pośrednictwem Internetu. Przy specjalnie przygotowanych e-Stanowiskach pracownicy Urzędu Skarbowego pomogą Państwu poprawnie wypełnić i wysłać interaktywny formularz PIT.

W Dniu Otwartym uczestniczyć będą przedstawiciele lokalnych organizacji pożytku publicznego, którzy pomogą Państwu w podjęciu decyzji, na którą organizację przekazać 1% podatku należnego.

Przybyłe z Państwem dzieci na pewno nie będą się nudzić i miło spędzą czas w znajdującym się na Sali Obsługi „kąciku zabaw dla dzieci” oraz biorąc udział w przygotowanych specjalnie dla najmłodszych „Podatkowych malowankach” z niespodzianką.

Życząc Państwu pozytywnych wrażeń ze złożonej w tym dniu wizyty w naszym Urzędzie jeszcze raz serdecznie zapraszamy!