Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Dobre do 2040 roku

Rada Gminy na posiedzeniu we wtorek, 17 listopada przyjęła uchwałę w sprawie Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Dobre do roku 2040. Głównym celem jest rozwój nowoczesnej infrastruktury gminy, który przyczyni się również do poprawy mobilności mieszkańców i ochrony środowiska na jej terenie.