Remont Sali widowiskowej w budynku OSP Dobre

Operacja pn. „Remont Sali widowiskowej w budynku OSP Dobre” mająca na celu rozwój infrastruktury kulturalnej poprzez przeprowadzenie remontu sali widowiskowej.

Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Dobre do 2040 roku

Rada Gminy na posiedzeniu we wtorek, 17 listopada przyjęła uchwałę w sprawie Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Dobre do roku 2040. Głównym celem jest rozwój nowoczesnej infrastruktury gminy, który przyczyni się również do poprawy mobilności mieszkańców i ochrony środowiska na jej terenie.

Accessibility