Trzej mężczyźni w garniturach oraz dwie kobiety

4 października 2021r. Wójt Gminy Dobre Tadeusz Gałązka oraz Agnieszka Ciszkowska Skarbnik podpisali umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie reprezentowanym przez Marka Ryszkę Prezesa Zarządu na DEMONTAŻ, ODBIÓR, TRANSPORT I UTYLIZACJĘ AZBESTU W GMINIE DOBRE. Kwota dofinansowania z WFOŚiGW to 30 000,00 zł. Łącznie zostanie odebranych 129,68 ton odpadów zawierających azbest. Całościowy koszt zadania to 42 899,44zł.

Napis: Demontaż, odbiór, transport i utylizacja azbestu w Gminie Dobre dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 30.000,00zł
Accessibility