Zawiadomienie o wyłożeniu do wglądu Uproszczonych Planów Urządzenia Lasów

Wójt Gminy Dobre zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu Uproszczonych Planów Urządzenia Lasów stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych, znajdujących się w kompleksach leśnych powyżej 10 ha. Uproszczone Plany Urządzenia Lasów opracowywane są na zlecenie Starosty Mińskiego, na okres od 01.01.2024 – 31.12.2033. Będą stanowić podstawę naliczenia podatku leśnego.

Dni Otwarte w ZUS

Zgodnie z przepisami od 1 stycznia 2023 r. każdy, kto jest płatnikiem składek, ma ustawowy obowiązek posiadania profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. PUE ZUS to duże ułatwienie dla przedsiębiorców, dlatego nie warto czekać na ostatnią chwilę.

Informacja dotycząca podatku akcyzowego

UWAGA ROLNICY !!!

ZBLIŻA SIĘ TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O ZWROT
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej w 
2022 roku

WNIOSKI SKŁADAMY W URZĘDZIE GMINY DOBRE
W TERMINIE od dnia 
1 LUTEGO 2022r. do dnia 28 LUTEGO 2022r.
wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za okres od
1 SIERPNIA 2021r. do 31 STYCZNIA 2022r.

oraz jeżeli rolnik posiada bydło, zaświadczenie z ARiMR o średniej rocznej ilości dużych jednostek przeliczeniowych bydła w 2021 roku.

W 2022 roku stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynosi 1,00 zł za 1 litr oleju napędowego.

Limit zwrotu podatku w 2022 roku wynosi kwotę 110,00 zł * ilość powierzchni użytków rolnych oraz 40,00zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Obowiązujące formularze wniosku o zwrot podatku wraz z załącznikiem- zestawienie faktur na termin składania wniosków w miesiącu luty 2022 r., można pobrać w urzędzie Gminy Dobre ul. Kościuszki 1, pokój 18 lub na stronie BIP gminy Dobre https://gminadobre.bip.net.pl – menu w zakładce prawo lokalowe podatki i formularze artykuły, Ministerstwa Rolnictwa www.minrol.gov.pl

Obowiązuje złożenie oświadczenia do wniosku o zwrot akcyzy o prowadzeniu działalności rolniczej

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 25 757 11 90 w 33 Dominika Flaga, Renata Szuba

Accessibility