Stanowisko Imię i nazwisko
Wójt Gminy Dobre Tadeusz Gałązka
Kierownik Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej Magdalena Kowalczyk
Komendant Komisariatu Policji w Stanisławowie Robert Reda
Kierownik Banku Spółdzielczego w Dobrem Marta Laskowska
Kustosz Muzeum Konstantego Laszczki w Dobrem Emilia Szymańska
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Mariola Chojecka
Dyrektor Zespółu Szkolno – Przedszkolny w Dobrem, w skład którego wchodzą:
Szkoła Podstawowa im. Konstantego Laszczki w Dobrem oraz Samorządowe Przedszkole w Dobrem
Grzegorz Michalczyk
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Mlęcinie Jolanta Jastrzębska
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Piotra Wysokiego w Dropiu Stanisław Laszczka
Dyrektor Gminnego Żłobka w Dobrem Beata Jerzak
Kierownik Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej “Dobre Zdrowie” Jolanta Czerniawska
Prezes Gminnej Spółdzielni “Samopomoc Chłopska” Lucyna Adamiec
Prezes Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Rudzienku Grzegorz Koseski
Prezes Spółdzielni Usługowo-Produkcyjnej “Rolmech” w Dobrem Ryszard Szczurowski
Naczelnik Urzędu Pocztowego w Dobrem Wanda Rosa