Populacja Gminy Dobre

5833

Mieszkańców

2950

Mężczyzn

2833

Kobiet

20,7%

w wieku przedprodukcyjnym

58,2%

w wieku produkcyjnym

21,1%

w wieku poprodukcyjnym

47

os./km2

40,6lat

średni wiek mieszkańca


(Źródło GUS, 2022)

Accessibility