Populacja Gminy Dobre

6012

Mieszkańców

3058

Mężczyzn

2954

Kobiet

1202

przed 18 rokiem życia (20%)

3730

w wieku produkcyjnym (62%)

1080

w wieku emerytalnym (18%)

48

os./km2

-2,33 %

przyrost naturalny

3,9 %

bezrobocie


Powierzchnia

125

km2 ogółem

10% powierzchni Powiatu Mińskiego

75 %

użytków rolnych

19 %

użytków leśnych


Gospodarka komunalna

120,8 km

sieci wodociągowej

3730 bud.

z przyłaczami sieci wodociągowej

9,6 km

sieci kanalizacyjnej

376 bud.

z przyłączami sieci kanalizacyjnej


Oświata

3

Szkoły Podstawowe

391

uczniów

1

Gimnazjum

181

uczniów

5

Placówek Przedszkolnych

215

dzieci

12970

książek w Bibliotece Publicznej

561

czytelników


Informacje zaczerpnięte z Rocznika Statystycznego Województwa Mazowieckiego 2014

Informacje dot. oświaty pochodzą z danych Urzędu Gminy Dobre i Gminnego Ośrodka Kultury (aktualne na dzień 30.09.2016 r.)