Duży napis MIAS

Zakończono realizację 4 zadań podnoszących jakość życia oraz bezpieczeństwo mieszkańców. Na każdą inwestycję gmina Dobre pozyskała wsparcie finansowe ze środków samorządu województwa mazowieckiego, w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”.
Wykonano:
– remont pomieszczeń remizy OSP w Nowej Wsi całkowity koszt to 21 542,40 PLN (10 000, 00 PLN – dofinansowanie, 11 294,00 PLN – środki z funduszu sołeckiego oraz 248,40 PLN z budżetu gminy).
– renowację zbiornika wodnego na potrzeby p. poż. w Wólce Mlęckiej, całkowity koszt – 24 500,00 PLN (10 000,00 PLN – dofinansowanie, 10 100,00 PLN – fundusz sołecki oraz 4 400,00 PLN – środki z budżetu gminy)
– chodnik przy ul. Targowej w Dobrem – całkowity koszt 29 597,69 PLN (10 000, 00 PLN – dofinansowanie i 19 597,69 PLN – środki z funduszu sołeckiego)
– chodnik w Sołkach – całkowity koszt 29 233,90 PLN (10 000,00 PLN – dofinansowanie, 17 573,00 PLN – fundusz sołecki, 1 660,90 PLN – środki z budżetu gminy).

 

Accessibility