Informacja o stanie jakości wody

Informacja o zamknięciu Urzędu w dniu 24.12.2021 r.

Urząd nieczynny 12 listopada

Informuję, że w dniu 12 listopada 2021 roku Urząd Gminy Dobre będzie nieczynny. ( Zgodnie z Ustawą – Kodeks Pracy jest to dzień wolny za święto przypadające w sobotę 25 grudnia 2021 r.)

 

Zmiany w harmonogramie odbioru odpadów

III REJON

Odpady segregowane (plastik, szkło, metal i papier) odbierane będą w dn. 10 listopada 2021 roku, natomiast zmieszane odpady komunalne (czarny worek) w dn. 12 listopada 2021 roku.

.c-alert-message.ogloszenie-biale.m-success { background-color: #fff; }