Harmonogram zebrań w sołectwach na terenie gminy Dobre

Przedstawiamy harmonogram zebrań w sołectwach na terenie gminy Dobre w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Dobre w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Dobre.

Lp. sołectwo Termin zebrania miejsce
1. Nowa Wieś 17 stycznia godz.10 00 remiza OSP
2. Marcelin 17 stycznia godz.11 00 u sołtysa
3. Drop 17 stycznia godz.12 00 u sołtysa
4. Joanin 17 stycznia godz.13 00 u sołtysa
5. Adamów 18 stycznia godz.10 00 u sołtysa
6. Pokrzywnik 18 stycznia godz.11 30 u sołtysa
7. Wólka Czarnogłowska 18 stycznia godz.12 30 u sołtysa
8. Duchów 18 stycznia godz. 13 30 u sołtysa
9. Walentów 19 stycznia godz.10 00 u sołtysa
10. Czarnocin 19 stycznia godz.11 00 u sołtysa
11. Kobylanka 19 stycznia godz.12 00 u sołtysa
12. Antonina 19 stycznia godz. 18 00 u sołtysa
13. Dobre II 20 stycznia godz. 14 00 u sołtysa
14. Dobre III 20 stycznia godz. 15 30 Remiza OSP w Dobrem
15. Dobre I 20 stycznia godz. 17 00 Remiza OSP w Dobrem
16. Rudzienko 20 stycznia godz.19 00 Remiza OSP Rudzienko
17. Poręby Stare 21 stycznia godz.17 00 u sołtysa
18. Poręby Nowe 21 stycznia godz.18 30 Remiza OSP Poręby N.
19. Jaczewek 22 stycznia godz.15 00 u sołtysa
20. Radoszyna 22 stycznia godz.1600 u sołtysa
21. Wólka Kobylańska 22 stycznia godz.17 00 u sołtysa
22. Gęsianka 23 stycznia godz. 1100 u sołtysa
23. Wólka Mlęcka 23 stycznia godz.12 00 u sołtysa
24. Rakówiec 23 stycznia godz.13 00 świetlica wiejska
25. Makówiec Duży 24 stycznia godz.10 00 u sołtysa
26. Makówiec Mały 24 stycznia godz. 1100 u sołtysa
27. Świdrów 24 stycznia godz.12 00 u sołtysa
28. Sąchocin 24 stycznia godz. 13 00 u sołtysa
29. Rąbierz Kolonia 25 stycznia godz. 10 00 u sołtysa
30. Modecin 25 stycznia godz.11 30 u sołtysa
31. Osęczyzna 25 stycznia godz.12 45 u sołtysa
32. Rudno 25 stycznia godz.18 00 u sołtysa
33. Kąty Borucza 26 stycznia godz.11 00 u sołtysa
34. Grabniak 26 stycznia godz.13 00 u sołtysa
35. Głęboczyca 26 stycznia godz.17 00 u sołtysa
36. Mlęcin 26 stycznia godz.19 00 Remiza OSP Mlęcin
37. Ruda Pniewnik 27 stycznia godz.13 30 u sołtysa
38. Wólka Kokosia 27 stycznia godz.15 00 u sołtysa
39. Brzozowica 27 stycznia godz.17 00 Remiza OSP
40. Czarnogłów 27 stycznia godz.19 00 Remiza OSP
41. Sołki 28 stycznia godz.17 00 Remiza OSP
42. Rynia 28 stycznia godz.18 30 Remiza OSP

Informacja o odwozie w dniu 20.12.2022

Wójt Gminy Dobre informuje, że w dniu 20.12.2022 r. odwóz dzieci ze szkół: Zespołu Szkolno –Przedszkolnego w Dobrem i Szkoły Podstawowej w Mlęcinie będzie zgodny z obowiązującym rozkładem.

Zamknięcie roku finansowego

Wójt Gminy Dobre informuje, że w związku z zamknięciem roku finansowego od dnia 14  grudnia 2022 r. do 15.01.2023 r.
nie będą wystawiane faktury za użycie wody i ścieków.

Odbiór syren alarmowych

Dnia 5 października pomiędzy godz. 900 a 1600 na terenie gminy Dobre zawyje syrena. Związane to będzie z odbiorem syreny alarmowej na obiekcie Urzędu Gminy Dobre w ramach realizacji projektu „Mazowieckie Syreny”.