Kilkanaście osób na tle budynku

4 października Wójt Gminy Dobre Tadeusz Gałązka oraz Agnieszka Ciszkowska Skarbnik podpisali umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie reprezentowanym przez Marka Ryszkę Prezesa Zarządu. Gmina Dobre otrzyma 37 320,00 zł dofinansowania na realizację ww. zadania. Przewidywana wartość projektu to 49 760,00 zł. Ogród pozwoli na organizację zajęć przyrodniczych i ekologicznych także prowadzenie badań i obserwacji.

Ogród składać się będzie z następujących części:

  • Ogród leśny” – to część ogrodu w formie podłużnej rabaty składającej się z gatunków rosnących w lesie oraz kolekcji odmian malin i jeżyn. Dzieci będą mogły jeść i eksperymentować ze smakami oraz poczują się jak w leśnym zakątku.
  • „Zabawa z naturą” – to część do aktywnego poznawania przyrody, znajdująca się w centralnej części ogrodu. Składa się z pomocy edukacyjnych, tablic edukacyjnych oraz tablic interaktywnych edukacyjnych.
  • „Ogród ptasi” – to część składająca się z kolekcji roślin wywarzających owoce, które stanowią pokarm dla ptaków. Krzewy posiadają również pokrój, który sprzyja budowie niedużych gniazd wewnątrz krzewów. W tej części będzie można prowadzić obserwacje ptaków głównie w okresie zimowym. Dzieci będą uczyły się odpowiedzialnej i opiekuńczej postawy oraz poznają różnorodność świata ptaków.
  • „Ogród owadów pożytecznych i motyli” – to część ogrodu składająca się z rabaty z roślin sprzyjających pojawianiu się owadów pożytecznych w ogrodzie oraz motyli. Rośliny posiadają kwiaty, które wabią pożyteczne owady i motyle oraz stanowią pokarm dla gąsienic. Dzięki zastosowaniu odpowiedniego zestawu możemy prowadzić czynne obserwacje owadów i uczyć dzieci odpowiedzialnej postawy wobec zwierząt.
  • „Ogród suchych stanowisk” – to część ogrodu składająca się z rabaty z roślin rosnących na suchych i jałowych siedliskach. Ta kolekcja ma pokazać różnicę pomiędzy roślinami z żyznych leśnych siedlisk a piaszczystych terenów. Ta część ogrodu pokaże jak rośliny radzą sobie z suszą oraz jak zabezpieczają się wobec trudnych warunków siedliskowych.