Dane kontaktowe

Szkoła Podstawowa im. Piotra Wysockiego w Dropiu
Drop 31, 05-307 Dobre
Tel. (025) 799-24-77

Dyrektor szkoły: Daria Kowszun

Dane o szkole:
Liczba uczniów w szkole: 68
Liczba etatów pedagogicznych: 10,03
Liczba etatów pracowników administracji: 0,67
Liczba etatów obsługi: 1,7

Pozostałe informacje:

Nauka odbywa się na jedną zmianę.
Zajęcia rozpoczynają się o 8:25, a kończą o 13:55.
Zakończenie zajęć świetlicowych o 14:10.
Uczniowie dowożeni są do szkoły mikrobusem, część dojeżdża autobusami linii PKS.
W szkole znajduje się 7 sal, sala gimnastyczna, sala komputerowa i biblioteka.
Liczba wszystkich zajęć edukacyjnych wynosi 209.
Szkoła zapewnia opiekę logopedyczną.
Szkoła zapewnia korzystanie z obiadów.
W klasach II-III, V prowadzone są zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze.
Dzieci uczęszczają na religię wyznania Kościoła Rzymskokatolickiego.
Sytuacja kadrowa w szkole jest ustabilizowana.
Szkoła zatrudnia 11 nauczycieli z wykształceniem wyższym magisterskim, 1 z licencjackim
Stopnie awansu zawodowego nauczycieli: 5 nauczycieli dyplomowanych, 6 mianowanych, 1 kontraktowy

W ramach pracy pozalekcyjnej nauczyciele prowadzą kółka zainteresowań: informatyczne, matematyczne, zajęcia wyrównawcze z jęz. polskiego.

Historia szkoły

Tradycje oświatowe w Dropiu sięgają czasów przedwojennych. Jako szkoła 2 klasowa powstała we wrześniu 1925 roku dzięki staraniom p. Bronisława Sobótki. W 1956 r. dzięki staraniom mieszkańców szkoła (po przeniesieniu do Piwek) powróciła do Dropia. Od września 1958 r. szkoła otrzymuje klasę VII i staje się pełną szkołą podstawową.

W dniu 16 września 1958 roku na zebraniu rodzicielskim został wybrany Komitet Budowy Szkoły w składzie 16 osób, którego przewodniczącym został p. Benedykt Oseski. Wmurowanie aktu erekcyjnego pod nowy budynek szkoły odbyło się 7 sierpnia 1963 roku o godzinie 14. Kierownikiem szkoły był wtedy p. Jan Adamie.

Uroczyste otwarcie nowej szkoły odbyło się 30 sierpnia 1964 roku. W tym też dniu nadano szkole imię Piotra Wysokiego. Bohatera Nocy Listopadowej i uczestnika walk powstańczych w Makówcu Dużym, określanych w historii mianem bitwy pod Dobrem. Inicjatorem nadania szkole imienia Piotra Wysokiego był p. Jan Zych, kierownik szkoły w Dobrem.

Z dniem 1 września 1966 roku podniesiono stopień organizacyjny szkoły do ośmiu klas.

Od 1 września 1999 roku nasza szkoła w wyniku reformy oświatowej ministra Handle stała się 6 letnią szkołą podstawową.

Accessibility