• Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dobrem

  1. Kacak Anna – przewodnicząca Komisji
  2. Kurowicka Barbara – członek Komisji
  3. Kominek Paweł – członek Komisji
  4. Czerniawska Jolanta – członek Komisji
  5. Chojecka Mariola – członek Komisji
  6. Koseska Małgorzata – członek Komisji
  7. Wronka Barbara – członek Komisji

 • Punkt Informacyjno – Konsultacyjny

  Porad w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym udziela Pan Janusz Zdzieborski -Lektor  Fundacji im. Stefana Batorego z zakresu alkoholizmu i narkomanii.

  Punkt czynny w każdą środę miesiąca w godz. 14.oo – 17.oo w lokalu Urzędu Gminy Dobre ul. T. Kościuszki 1 pok. nr 9, oraz pod numerem telefonu 501-056-736.

 • Mityngi AA

  Mityngi  AA zawieszone do odwołania.

  W każdą niedzielę o godz. 11.00 w lokalu Urzędu Gminy Dobre ul.T. Kościuszki 1 (stary budynek – wejście od strony wschodniej) odbywają się mityngi Anonimowych Alkoholików.

 • Poradnictwo PCPR

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

  ul. Konstytucji 3-go Maja 16
  05-300 Mińsk Mazowiecki
  tel./fax 025 756-40-26

  e-mail:
  sekretariat@pcpr-minskmaz.pl

  Godziny urzędowania:
  od poniedziałku do piątku
  od 08.00 do 16.00

  PSYCHOLOG – EMILIA OPEJDA
  poniedziałek 08.00 – 13.00 pok 102, I piętro
  wtorek 13.00 – 17.00 pok 102, I piętro
  środa godz. wew. pok 102, I piętro
  piątek 08.00 – 14:00 pok 102, I piętro
  PSYCHOLOG – KRZYSZTOF JAGIELSKI
  poniedziałek 13.00 – 17.00 pok 102, I piętro
  czwartek 13.00 – 19.00 pok 102, I piętro
  PSYCHOLOG – JUSTYNA RUTKOWSKA
  poniedziałek 08.00 – 16.00 pok 109, I piętro
  wtorek 08.00 – 10.00 pok 109, I piętro
  PSYCHOLOG- PEDAGOG  – JOANNA ELIZA PATOKA
  piątek 17:00 – 19:00 pok 102, I piętro
  DORADCA DS. RODZINY – JUSTYNA KOWSZUN
  środa 16.00 – 18.00 pok  102, I piętro
  PSYCHOLOG –  BEATA KIERZKOWSKA
  wtorek 16.00 – 19.00 pok  101, I piętro
  czwartek 16.00 – 19.00 pok  101, I piętro
  POLICJANT – WOJCIECH KORZEŃ
  poniedziałek 16.00 – 18.00 pok 109, I piętro
  PRAWNIK – GRZEGORZ SAMODER
                       wtorek 16:00 – 18:00 pok 109, I piętro
  PRAWNIK – MARTA TUWALSKA
  środa 16:00 – 18:00 pok 109, I piętro
  piątek 16:00 – 18:00 pok 109, I piętro
  TERAPEUTA UZALEŻNIEŃ – MARIA PRUSIŃSKA
  środa 17.00 – 19.00 pok 120, I piętro
   PRAWNIK – EMILIA LEWANDOWSKA
           czwartek
  15.00 – 17.00
  pok 120, I piętro
  PSYCHOLOG –MARIA ALBRECHCIŃSKA OLEKSIUK
  poniedziałek 13.30 – 17.30 pok 101, I piętro
  czwartek 19.00 – 20.00 pok 102, I piętro
  PSYCHOLOG –KATARZYNA PĘDZICH-KUROWSKA
  czwartek 12:00 – 17:00 pok 109, I piętro
  PSYCHOLOG – AGNIESZKA PRZYGODZKA
  wtorek 17:00 – 19:00 pok 120, I piętro
 • Program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie od kilu lat bierze udział w licznych konkursach ogłaszanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej. Na realizację tych konkursów Centrum otrzymywało środki finansowe. W 2015 roku jest realizowany:

  „Program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie”;

  W ramach programu są organizowane spotkania w grupach dla sprawców przemocy.

  Zapraszamy

  w każdy poniedziałek w godzinach 18:00 – 20:00

  do pokoju nr 101, I piętro

  w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

 • SPECJALISTYCZNA PORADNIA RODZINNA

  Jednym z zadań PCPR, wynikającym z ustawy o pomocy społecznej, jest organizowanie i prowadzenie specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego dla rodzin naturalnych i zastępczych, a także terapii rodzinnej. Do realizacji tego zadania w 2000 r. w powiecie mińskim, zostało utworzone specjalistyczne poradnictwo rodzinne, działające przy PCPR. Organizując tę pomoc zespołową mieliśmy na uwadze trzy podstawowe grupy usług:
  • usługi poradnicze, wspierające i edukacyjne
  • usługi ukierunkowane na rozwiązywanie konkretnego problemu w rodzinie
  • oraz intensywne usługi przeciwdziałające kryzysowi w rodzinie
               Powyższe trzy rodzaje usług dla rodzin mają na celu umożliwienie osiągnięcia samowystarczalności w pokonywaniu wszelkich problemów, jak i prawidłowe funkcjonowanie rodziny we wszystkich aspektach jej życia, ze szczególnym uwzględnieniem właściwego stosunku do dziecka w rodzinie. Aktualnie realizowane są następujące formy pomocy:
  1. W ramach działań profilaktycznych – zapobiegających powstawaniu i nasilaniu się konfliktów w rodzinie prowadzimy grupowe zajęcia dla rodziców oparte na scenariuszach ” Szkoły rodziców” wg J. Sakowskiej. Zajęcia prowadzone są cyklicznie przez dwie pary przeszkolonych trenerów. W trakcie trwania tych warsztatów (ok. 15 cotygodniowych spotkań – sesji) uczestnicy mają możliwość opanowania konkretnych umiejętności wychowawczych: efektywnego porozumiewania się z dziećmi w celu zachęcania do współpracy, modyfikowania zachowań bez stosowania różnorodnych form przymusu czy przemocy; rozpoznawania, wyrażania i akceptowania uczuć itp.
  2. Do tej samej kategorii działań zaliczamy pogadanki i spotkania z rodzicami i wychowawcami w przedszkolach (w szkołach zadanie to realizuje tutejsza Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna) o charakterze edukacyjnym i uwrażliwiającym na możliwość wystąpienia problemów. Ostatnio realizowany temat dotyczył rozpoznawania sygnałów molestowania seksualnego i stosowania przemocy wobec dzieci oraz sposobów właściwego reagowania w tych sytuacjach.
  3. Usługi poradnicze, wspierające i edukacyjne świadczone są także w miarę zgłaszanych potrzeb w kontakcie indywidualnym przez psychologów, pedagoga oraz specjalistę pracy z rodziną.
  4. W zakresie usług ukierunkowanych na rozwiązywanie konkretnego problemu w rodzinie oraz przeciwdziałających kryzysowi w rodzinie, w obecnym składzie personalnym i wymiarze godzin pracy Poradni, głównie odpowiadamy na różnorakie potrzeby sygnalizowane przez naszych klientów. Problemy, nad którymi najczęściej “pracujemy” to: przemoc fizyczna i psychiczna w rodzinie, uzależnienia, konflikty i brak porozumienia pomiędzy małżonkami, kłopoty wychowawcze z dziećmi na tle niepowodzeń szkolnych, łamania dyscypliny i przepisów prawnych, problemów emocjonalnych w trudnych dla dzieci czy rodziny okresach  życia. W ostatnim czasie zauważyliśmy wzrost zapotrzebowania na pomoc w radzeniu sobie ze stratą po śmierci bliskiej osoby, a także duże zainteresowanie młodzieży pracą nad sobą, własnymi ograniczeniami i problemami okresu adolescencyjnego. Staramy się udzielać profesjonalnej pomocy wszystkim zgłaszającym się, choć szeroki i bardzo różnorodny przekrój problemów jakie zgłaszają nasi klienci zmusza czasem do ws półpracy i konsultacji np. z seksuologiem czy psychiatrą. Obecnie praca opiera się przeważnie na kontaktach indywidualnych. Cieszymy się, że sukcesywnie coraz więcej klientów obdarza nas swoim zaufaniem i wzrasta też liczba osób, którym po kontakcie z naszymi usługami udaje się zmienić na lepsze swoją sytuację lub sposób widzenia i oceny pewnych istotnych spraw i problemów.

  Więcej informacji…

 • OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ MIŃSK MAZOWIECKI

   Zadaniem Ośrodka Interwencji  Kryzysowej jest udzielanie pomocy, wsparcia czasowego schronienia osobom znajdującym się sytuacji kryzysowej związanej z przemocą w rodzinie. Zadanie to realizowane jest poprzez prowadzenie następujących form pracy z klientem:

  – pierwszy kontakt z klientem – wstępna diagnoza problemu. Omówienie możliwości działania w danym przypadku i udzielenie wsparcia,

  – porady i konsultacje psychologiczne – mogą być jednorazowe lub rozłożone na etapy, mogą dotyczyć problemów przemocy, rodzinnych, małżeńskich, wychowawczych, osobistych i itp.

  – rozmowy wspierające – poszukiwanie możliwości rozwiązań , kierowanie do placówek specjalistycznych, wypełnianie dokumentów, pisanie podań i wniosków,  poszukiwanie ofert pracy w Internecie, wykonywanie telefonów

  – terapia osób uzależnionych i współuzaleznionych,

  – interwencja kryzysowa w nagłych zdarzeniach – interwencja i pomoc psychologiczna osobom i rodzinom znajdującym się nagłym lub przewlekłym kryzysie,

  – hostel – bezpieczne  schronienie  w sytuacji, gdy bezpieczeństwo klientek i ich dzieci w domu rodzinnym jest zagrożone . Czas przebywania w hostelu jest tymczasowy, całodobowy pobyt do trzech miesięcy  osób pełnoletnich lub z opiekunem prawnym . Oferta kierowana jest  tylko do osób z powiatu Mińskiego.

  Więcej informacji…

 • GRUPA TERAPEUTYCZNA DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY

   

  organizator – Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Mińsku Mazowieckim

  Oferta skierowana do osób, które doświadczyły w swoim dzieciństwie bądź życiu dorosłym:

  • przemocy psychicznej fizycznej, seksualnej
  • traumy,
  • zaniedbania fizycznego, emocjonalnego, intelektualnego,

  Jeżeli cierpisz z powodu:

  • trudności w relacji z innymi,
  • niskiej samooceny
  • silnej zależności do innych,
  • lęku,
  • izolacji społecznej,
  • biernych strategii radzenia sobie ze stresem,
  • skłonności do obwiniania siebie,

  PRZYJDŹ!!!

  Szczegółowe informacje i zapisy:

  Spotkania grupy terapeutycznej odbywać się będą:
  w Ośrodku Interwencji Kryzysowej,

  ul. Graniczna 18 w Mińsku Mazowieckim

  Telefon: 25 758 47 12

  Liczebność grupy: 6 – 8 osób.

  Rozpoczęcie terapii grupowej poprzedzone jest konsultacjami indywidualnymi,
  które służą diagnozie, zdefiniowaniu obszaru trudności.

  Prowadząca grupę terapeutyczną: Kamila Kanak psycholog, psychoterapeuta pracujący w podejściu psychodynamicznym. Prowadzi również terapię indywidualną dla dorosłych i młodzieży oraz terapię par. Współpracuje z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Mińsku Mazowiecki.

 • WNIOSEK O LECZENIE

Accessibility