urna wyborcza w tle ludzie

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r., wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zostały zarządzone na niedzielę 7 kwietnia 2024 r. Szczegółowy kalendarz wyborczy określa terminy i czynności związane z przeprowadzeniem wyborów, takie jak utworzenie obwodów głosowania, zgłaszanie kandydatów, rozpowszechnianie informacji wyborczych oraz specjalne rozwiązania dotyczące głosowania korespondencyjnego dla osób niepełnosprawnych.

Rozporządzenie to ma na celu zapewnienie dobrze zorganizowanego i inkluzywnego procesu wyborczego, umożliwiając aktywne uczestnictwo obywateli w kształtowaniu lokalnego samorządu.

1692444256_wniosek-o-ujecie-w-stalym-obwodzie-glosowania-art-19-3-kodeksu-…rczegozgloszenie-zamiaru-glos-korespondencyjnegoWniosek-o-sporzadzenie-aktu-pelnomocnictwa-do-glosowania-wyborach-do-organ.wczychwyb_sam_2024_zgoda_na_przyj_pelnom_do_glosowania (1)

Accessibility