Dane kontaktowe

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrem
ul. Szkolna 3, 05-307 Dobre

Dyrektor zespołu: Edyta Karczewska-Brzost

Szkoła Podstawowa im. Konstantego Laszczki w Dobrem
ul. Szkolna 3, 05-307 Dobre
Tel. 25 757-11-79
szkola.dobre@op.pl
www.dobre.szkolnastrona.pl

Szkoła Podstawowa

Podstawy funkcjonowania – statut szkoły
Organy szkoły -dyrektor, rada pedagogiczna, rada rodziców, samorząd uczniowski
Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Dobre (własność budynków i mienia przynależna jest Gminie Dobre)

– godziny pracy sekretariatu 7.30 – 15.30
– interesanci przyjmowani są w godzinach pracy sekretariatu
– sprawy z zakresu działalności statutowej szkoły załatwiane są przez dyrektora zespołu-szkolno przedszkolnego

Liczba uczniów w szkole: 370 w tym 98 w oddziałach przedszkolnych
Liczba oddziałów 17 w tym 4 oddziały przedszkolne
Liczba etatów pedagogicznych: 28,94
Liczba etatów pracowników administracji: 1
Liczba etatów obsługi: 7
Nauka odbywa się na jedną zmianę.
Zajęcia edukacyjne rozpoczynają się o 8.00, a kończą o 14:25.
Zajęcia świetlicowe rozpoczynają się o godz. 7:00 a kończą o godz. 16:00.

W szkole znajduje się 20 sal, w tym mała sala gimnastyczna, sala komputerowa i biblioteka, świetlica. Ponadto w szkole znajduje się gabinet logopedyczny i gabinet pedagoga.
Liczba wszystkich zajęć prowadzonych przez szkołę wynosi 636,5 godzin tygodniowo.
Szkoła zapewnia opiekę logopedyczną.
Szkoła zapewnia korzystanie z obiadów.
W szkole organizowana jest pomoc psychologiczno pedagogiczna dla uczniów.
Szkoła zapewnia możliwość uczęszczania na zajęcia z religii.
Szkoła zatrudnia 30 nauczycieli z wykształceniem wyższym magisterskim.
Stopnie awansu zawodowego nauczycieli: 18 nauczycieli dyplomowanych, 6 mianowanych, 5 kontraktowych, 1 stażysta
W ramach pracy pozalekcyjnej nauczyciele prowadzą zajęcia matematyczne, zajęcia z jęz. polskiego, szkolne koło sportowe, zespół taneczno-gimnastyczny.

Przedszkole

Podstawy funkcjonowania – statut przedszkola
Organy przedszkola -dyrektor, rada pedagogiczna, rada rodziców
Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Dobre (własność budynków i mienia przynależna jest Gminie Dobre)
– godziny pracy przedszkola 7:30 – 16:30
– interesanci przyjmowani są w godzinach pracy przedszkola
– sprawy z zakresu działalności statutowej szkoły załatwiane są przez dyrektora zespołu szkolno-przedszkolnego

Liczba dzieci w przedszkolu: 25
Liczba oddziałów 1
Liczba etatów pedagogicznych: 2
Liczba etatów obsługi: 1
Nauka odbywa się na jedną zmianę.
Zajęcia w przedszkolu rozpoczynają się o 7:30, a kończą o 16:30.

W przedszkolu znajduje się 2 sale i szatnia
Liczba wszystkich zajęć prowadzonych przez przedszkole wynosi 51 godzin tygodniowo.
Przedszkole zapewnia korzystanie z całodziennego wyżywienia.
Przedszkolu zapewnia pomoc psychologiczno pedagogiczną dla podopiecznych.
Przedszkole zapewnia możliwość uczęszczania na zajęcia z religii.
Przedszkole zatrudnia 2 nauczycieli z wykształceniem wyższym magisterskim.
Stopnie awansu zawodowego nauczycieli: 1 nauczyciel dyplomowany, 1 mianowany

Accessibility