Skład Rady Gminy Dobre kadencji 2018-2023

1.Bogucki Wojciech
2.Chojecki Adam
3.Koseski Piotr
4.Kur Ryszard
5.Laskowski Krzysztof
6.Olko Zbigniew
7.Pawiński Stanisław Wacław
8.Poławski Michał
9.Sajnóg Roman – Wiceprzewodniczący Rady Gminy
10.Szymański Waldemar – Przewodniczący Rady Gminy
11.Wadas Hanna
12.Wichrowski Kamil
13.Wielechowska Dorota
14.Wierzba Sławomir
15.Wróbel Urszula Agnieszka


.c-alert-message.ogloszenie-biale.m-success { background-color: #fff; }