Szanowni Mieszkańcy

Zapraszam do zapoznania się ze Strategią Zrównoważonego Rozwoju Gminy Dobre do 2020 roku i Planem Inwestycyjnym. Dokumenty te wyznaczają kierunek długotrwałych działań strategicznych w jakim gmina Dobre zamierza rozwijać się w najbliższych latach oraz wskazują sposób ich wykonania .Zadania wskazane w tych dokumentach zostały potraktowane jako priorytetowe zamierzenia gminy.

Jednym z najważniejszych celów ,jakim mają służyć w/w dokumenty jest możliwość ubiegania się o zewnętrzne środki pomocowe dla gminy bez, których realizacja tych zadań byłaby niemożliwa. A wszystko to ogólnie rzecz biorąc ma na celu zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców naszej gminy.

Wójt
Krzysztof Radzio

Pod odnośnikami znajdującymi się poniżej znajdują się wszystkie dokumenty składające się na strategię rozwoju Gminy Dobre.