WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY DOBRE PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ NA CZAS OKREŚLONY

Opis nieruchomości wg kw oraz katastru nieruchomości

KW SI1M/00021934/4

obręb DOBRE ul. Kilińskiego 1

działka 917/2

2

Powierzchnia nieruchomości

Powierzchnia przewidziana do najmu 88,00m2

3

Opis nieruchomości

Przedmiotowa nieruchomość stanowi lokal użytkowy, usytuowany na parterze budynku przy ulicy Kilińskiego 1 w Dobrem. Lokal składa się z 8 pomieszczeń, w tym hali sprzedażowej, łazienki, pomieszczenia socjalnego, korytarza. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, gazową oraz wodociągowo-kanalizacyjną

4

Przeznaczenie nieruchomości sposób jej zagospodarowania

Lokal użytkowy

Dla terenu, na którym położona jest nieruchomość obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami planu nieruchomość znajduje się w terenach usług. Podstawowe przeznaczenie terenów pod usługi nauki,oświaty,kultury, zdrowia,opieki społecznej, handlu, gastronomii,turystyki,obiekty administracji publicznej. Dozwolona jest lokalizacja usług komercyjnych i mieszkań jako uzupełnienia przeznaczenia podstawowego. Dozwolona jest lokalizacja urządzeń lokalnej i ponadlokalnej infrastruktury technicznej.

5

Termin i forma zagospodarowania nieruchomości

Dzierżawa na czas określony do lat trzech

6

Forma objęcia nieruchomości

Umowa dzierżawy

7

Wysokość opłat z tytułu najmu nieruchomości i ich aktualizacja

Wysokość czynszu z tytułu dzierżawy została ustalona na podstawie operatu szacunkowego i wynosi 1.789,04 zł netto miesięcznie + opłaty za media dostarczane do lokalu. Zmiana stawki następowała będzie zgodnie z zapisami zawartymi w umowie najmu. Czynsz waloryzowany corocznie o wskaźnik wzrostu cen, towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS

8

Termin wnoszenia opłat

Zgodnie z zapisami umowy.

Uwaga:

Wykaz zostaje wywieszony zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 344 ze zm.) na okres 21 dni tj. od

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY DOBRE

PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ NA CZAS NIEOKREŚLONY .

1

Opis nieruchomości wg kw oraz katastru nieruchomości

KW SI1M/00021934/4

obręb DOBRE ul. Kilińskiego 1

działka 917/2

2

Powierzchnia nieruchomości

Powierzchnia przewidziana do najmu 145,00m2

3

Opis nieruchomości

Przedmiotowa nieruchomość stanowi lokal użytkowy, usytuowany na parterze budynku przy ulicy Kilińskiego 1 w Dobrem. Lokal składa się z 9 pomieszczeń: w tym gabinetów lekarskich, gabinetu zabiegowego, pokoju socjalnego, gospodarczego, łazienki, korytarza . Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, gazową oraz wodociągowo-kanalizacyjną

4

Przeznaczenie nieruchomości sposób jej zagospodarowania

Lokal użytkowy

Dla terenu, na którym położona jest nieruchomość obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami planu nieruchomość znajduje się w terenach usług. Podstawowe przeznaczenie terenów pod usługi nauki,oświaty,kultury, zdrowia,opieki społecznej, handlu, gastronomii,turystyki,obiekty administracji publicznej. Dozwolona jest lokalizacja usług komercyjnych i mieszkań jako uzupełnienia przeznaczenia podstawowego. Dozwolona jest lokalizacja urządzeń lokalnej i ponadlokalnej infrastruktury technicznej.

5

Termin i forma zagospodarowania nieruchomości

Dzierżawa na czas nieokreślony

6

Forma objęcia nieruchomości

Umowa dzierżawy

7

Wysokość opłat z tytułu najmu nieruchomości i ich aktualizacja

Wysokość czynszu z tytułu dzierżawy została ustalona na podstawie operatu szacunkowego i wynosi 2.947,85 zł netto miesięcznie + opłaty za media dostarczane do lokalu. Zmiana stawki następowała będzie zgodnie z zapisami zawartymi w umowie najmu. Czynsz waloryzowany corocznie o wskaźnik wzrostu cen, towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS

8

Termin wnoszenia opłat

Zgodnie z zapisami umowy.

Uwaga:

Wykaz zostaje wywieszony zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 344 ze zm.) na okres 21 dni tj. od dnia 17 kwietnia 2024 roku

dnia 17 kwietnia 2024 roku

Dodać alternatywne teksty:

GŁÓWNY:
{Alternatywny tekst – Obrazek główny:66}

DODAJ ZAŁĄCZNIKI

Accessibility