Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dobrzańskiej powstało z inicjatywy osób, które chciały podjąć działania dla dobra swojej miejscowości i jej mieszkańców. Zebranie założycielskie odbyło się w 2004 roku. Prezesem został Pan Jan Czerniawski, który pełnił tę funkcję do 2019 roku. Obecnie funkcję tę pełni Pan Krzysztof Laskowski.

Głównymi celami TPZD jest szerzenie wśród społeczeństwa znajomości historii Gminy Dobre, budzenie zainteresowania sprawami Małej Ojczyzny, poszanowania dla pamiątek i zabytków przeszłości, inspirowanie i organizowanie akcji lub konkursów mających na celu krzewienie tradycji, podejmowanie wszelkich działań dla rozwoju kulturalnego i oświatowego mieszkańców gminy.

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dobrzańskiej włącza się w wydarzenia kulturalne Gminy Dobre- Dzień Truskawki, Dożynki, akademie środowiskowe, kiermasze świąteczne. We współpracy z Gminną Biblioteką w Dobrem Towarzystwo organizowało wystawy tematyczne- ,,Ocalić od zapomnienia”, ,,Stare chaty’’, ,,Historia radioodbiorników”. Powstał film ,,Przydrożne kapliczki w Gminie Dobre”. Odbywały się wieczorki poetyckie i spotkania z mieszkańcami gminy, zorganizowano wyjazd do Muzeum Powstania Warszawskiego. Towarzystwo wzięło udział w konkursie organizowanym przez Gazetę Wyborczą ,,Magiczne miejsca”. Opracowana została trasa wycieczki po Gminie Dobre promująca naszą Małą Ojczyznę.

Co roku Towarzystwo przy wsparciu Wójta Gminy Dobre organizuje konkurs na Najładniejszą Palmę Wielkanocną. To wydarzenie cieszy się wielką popularnością wśród lokalnej społeczności.

Każdego roku 1 listopada członkowie Towarzystwa przeprowadzają zbiórkę społeczną na prace konserwatorskie i restauratorskie zabytkowych pomników znajdujących sie na cmentarzu parafialnym w Dobrem. Ukazuje się też folder Towarzystwa dla mieszkańców gminy i gości.

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dobrzańskiej wzięło udział w konkursie w formie ,,Wspieranie realizacji zadania publicznego” w promowaniu zdrowego stylu życia w Gminie Dobre. Zorganizowało spotkania z instruktorem Nordic Walking, który udzielił uczestnikom zajęć fachowych wskazówek i nauczył techniki chodzenia.
Towarzystwo wzięło udział w akcji Fundacji DKMS ,,I ty możesz uratować komuś życie”. Inicjatorką i koordynatorką tego przedsięwzięcia jest Pani Joanna Dróżdż. W akcję Zostań Potencjalnym Dawcą Krwiotwórczych Komórek Macierzystych włączyła się młodzież z Gimnazjum w Dobrem. Zainteresowani otrzymali zestaw do wstępnego badania i mogli dokonać rejestracji do Fundacji DKMS. Zapraszamy na stronę Fundacji DKSM – www.dkms.pl .

Działalność Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dobrzańskiej byłaby niemożliwa bez zaangażowania członków Towarzystwa, wsparcia instytucji i palcówek kultury, życzliwości władz samorządowych Gminy Dobre, samorządu województwa, Urzędu Marszałkowskiego.

Towarzystwo dziękuje wszystkim , którzy są pomocni i którym bliskie jest dobro naszej Małej Ojczyzny. Zapraszamy do współpracy.

Accessibility