Informacja dla rolników – zmiana sposobu szacowania strat spowodowanych suszą w 2023 roku

W związku z pojawiającymi się informacjami na temat szacowania szkód spowodowanych suszą  informuję , że podstawą oszacowania szkód jest (jak to miało miejsce od 2020 roku) złożenie wniosku za pośrednictwem aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą”, która dokona oceny strat na podstawie danych Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego. Aplikacja automatycznie generuje protokół oszacowania szkód (gdy szkody wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej) lub kalkulację oszacowania szkód (gdy szkody wynoszą nie więcej niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej).

Badania ronicze realizowane przez Główny Urząd Statystyczny

16 czerwca br. upływa termin samodzielnego wypełnienia formularza przez Internet https://badaniarolne2023.stat.gov.pl związanego z trwającymi badaniami rolniczymi realizowanymi przez Główny Urząd Statystyczny.

Zwracamy się z serdeczną prośbą o pomoc w rozpowszechnieniu informacji o badaniach poprzez Państwa stronę internetową i media społecznościowe. Prosimy również udostępnienie informacji placówkom, związanym z tematyką badań rolniczych z terenu Państwa województwa.

Accessibility