Gmina Dobre położona jest w centralno-wschodniej części Polski, w województwie mazowieckim. Pod względem administracyjnym wchodzi w skład powiatu mińskiego. Graniczy z następującymi gminami: Stanisławów, Strachówka, Korytnica, Wierzbno, Kałuszyn i Jakubów. Odległość Gminy Dobre od Warszawy wynosi 50 km, od Mińska Mazowieckiego – 20 km, od Siedlec – 56 km. 

Powierzchnia całkowita Gminy Dobre obejmuje obszar 12 485 ha. W jej skład wchodzą 42 sołectwa: Adamów, Antonina, Brzozowica, Czarnocin, Czarnogłów, Dobre, Drop, Duchów, Gęsianka, Głęboczyca, Grabniak, Jaczewek, Joanin, Kąty Borucza, Kobylanka, Makówiec Duży, Makówiec Mały, Marcelin, Modecin, Nowa Wieś,  Poręby Nowe, Osęczyzna, Pokrzywnik, Radoszyna, Rakówiec, Rąbierz Kolonia, Ruda Pniewnik, Rudno, Rudzienko, Sąchocin, Sołki, Poręby Stare, Świdrów, Walentów, Wólka Czarnogłowska, Wólka Kobylańska, Wólka Kokosia, Wólka Mlęcka, Mlęcin, Rynia. Największą miejscowością jest Dobre, zaś  najmniejszą – Marcelin.                                                

Gminę Dobre zamieszkuje 5947 osób (stan na 31.12.2020r.),  2948 kobiet i 2999 mężczyzn. Gmina Dobre leży na granicy dwóch mezoregionów: Równiny Wołomińskiej i Wysoczyzny Kałuszyńskiej. Pod względem morfologicznym zasadnicza cześć Gminy położona jest na wysoczyźnie morenowej, zaś część północno-zachodnia na równinie stożka napływowego. Obszar wysoczyzny morenowej wznosi się na wysokości 150-200 m n.p.m. W południowej części Gminy wyraźne są wzgórza morenowe o wysokości bezwzględnej przekraczającej 200 m n.p.m (rejon wsi Mlęcin). Nieliczne wzgórza wydmowe występują na zachód i południowy-zachód od wsi Dobre. Gmina leży w dorzeczu Bugu. Jej część południowa należy do zlewni rzeki Rządzy, zaś część północna do zlewni rzeki Osownicy.

Accessibility