Dostarczanie dokumentów elektronicznych do Urzędu (podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym) może odbywać się za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego.

Skuteczne złożenie drogą elektroniczną wniosku do Urzędu – zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wymaga posiadania bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.gov.pl.

Adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy Dobre można odnaleźć w następujący sposób: ePUAP.gov.pl » Katalog usług (lista usług) » wg podziału terytorialnego » powiat miński » Dobre (gmina wiejska)

lub

podając adres skrytki: /Gmina_Dobre/skrytka

Accessibility