Kamil Wichrowski

 • Burmistrz Miasta i Gminy Dobre
 • Pokój nr 2
 • 25 757-11-90 wew. 23

Piotr Chmielewski

 • Zastępca Burmistrza
 • Pokój nr 19
 • 25 757-11-90 wew. 29

Agnieszka Radzio

 • Pokój nr 15
 • 25 757-11-90 wew. 22

Kierownik Referatu Organizacyjno-Społecznego, sprawy kancelaryjno – techniczne, archiwizacja, sekretariat

Marcin Sitnicki

 • Pokój nr 21
 • 25 757-11-90 wew. 36

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Zamówień Publicznych

Martyna Kiljańczyk

 • Pokój nr 20
 • 25 757-11-90 wew. 35

Kierownik Referatu Oświaty i Kadr.

Danuta Rawska

 • Pokój nr 3
 • 25 757-11-90 wew. 24

Urząd Stanu Cywilnego, sprawy wojskowe i obronności cywilnej.

Katarzyna Bąkowska

 • Pokój nr 16
 • 25 757-11-90 wew. 32

Księgowość, Zastępca Skarbnika Gminy.

Monika Gałązka

 • Pokój nr 20
 • 25 757-11-90 wew. 35

Sprawy ochrony przeciwpożarowej, biuro Rady Gminy. Sprawy organizacyjne, kadrowe, działalność gospodarcza, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Ewa Pytkowska

 • Pokój nr 0
 • 25 757-11-90 wew. 34

Kasa, podatek od środków transportowych.

Ewa Gadomska

 • Pokój nr 21
 • 25 757-11-90 wew. 42

Fundusze strukturalne, inwestycje z zakresu dróg publicznych.

Anna Kacak

 • Pokój nr 13
 • 25 757-11-90 wew. 37

Ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych.

Renata Miąskiewicz

 • Pokój nr 8
 • 25 757-11-90 wew. 27

Sprawy związane z ochroną środowiska i gospodarką komunalną.

Aneta Ciszewska

 • Pokój nr 21
 • 25 757-11-90 wew. 42

Inwestycje na terenie gminy, zamówienia publiczne.

Joanna Abelska

 • Pokój nr 21
 • 25 757-11-90 wew. 41

Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, zagospodarowanie przestrzenne.

Joanna Gadomska

 • Pokój nr 21
 • 25 757-11-90 wew. 41

Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, zagospodarowanie przestrzenne.

Dominika Damętka

 • Pokój nr 14
 • 25 757-11-90 wew. 28

Księgowość wodno-ściekowa.

Agnieszka Roguska

 • Pokój nr 8
 • 25 757-11-90 wew. 27

Sprawy związane z gospodarką nieruchomościami.

Renata Szuba

 • Pokój nr 18
 • 25 757-11-90 wew. 33

Podatki, wymiar zobowiązań pieniężnych, księgowość podatkowa.

Ewa Budkiewicz

 • Pokój nr 18
 • 25 757-11-90 wew. 33

Księgowość podatkowa

Katarzyna Sajnóg

 • Pokój nr 18
 • 25 757-11-90 wew. 33

Wymiar zobowiązań pieniężnych i kontroli.

Dorota Łokietek

 • Pokój nr 15
 • 25 757-11-90 wew. 38

Księgowość budżetowa oświaty.

Aneta Łukasiak

 • Pokój nr 15
 • 25 757-11-90 wew. 38

Wynagrodzenia oświaty.

Anna Zalewska

 • Pokój nr 18
 • 25 757-11-90 wew. 33

Wymiar zobowiązań pieniężnych i kontroli.

Patrycja Bąk

 • Pokój nr 16
 • 25 757-11-90 wew. 32

Księgowość budżetowa i płace.

Emilia Szymańska

 • Muzeum Konstantego Laszczki, ul. Kościuszki 2
 • 663-489-519

Promocja, kultura, muzealnictwo, sport i turystyka.

Krzysztof Ratuski

 • Pokój nr 14
 • 25 757-11-90 wew. 21

Sprawy związane z informatyzacją gminy. Administrator strony internetowej.

Accessibility