Zakończono zadanie pn. Remont pomnika w Nowej Wsi, miejsce potocznie zwane miejscem "Trzech Krzyży" .

Zakończono zadanie pn. Remont pomnika w Nowej Wsi, miejsce potocznie zwane miejscem “Trzech Krzyży” .

Remont pomnika w Nowej Wsi, to ważne przedsięwzięcie mające na celu upamiętnienie tragicznych wydarzeń z lutego 1831 roku. Wówczas Rosjanie dokonali mordu na żołnierzach polskich, wieszając prawdopodobnie 30. Polaków na sosnach rosnących przy drodze.

W ramach zadania wykonano następujące prace:

  1. 🪚 wymiana na nowe 4 krzyży;
  2. 🏡 renowacja istniejącego ogrodzenia;
  3. 🚜 utwardzenie terenu – dojście do tablicy;
  4. 🎨 odnowienie napisów na płytach;
  5. 📜 wykonanie tablicy informacyjnej.

Na ww. zadanie Gmina Dobre pozyskana dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 25 000,00 zł. Całkowity koszt zadania wyniósł 31286,76 zł.

Pomnik w Nowej Wsi upamiętnia bohaterów z przeszłości jest także ważnym elementem lokalnej historii i edukacji.

#PamięćHistoryczna #RenowacjaPomnika #TrzyKrzyże #NowaWies #DziedzictwoKulturowe #DotacjaSpołeczna #RemontMiejscaPamięci

Accessibility