tablica z logotypami

Zadanie pn. „Przebudowa ulicy Dobrzynieckiego w miejscowości Dobre” zrealizowano w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych, poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014-2020 – wykonano 203 m asfaltowej ulicy z chodnikiem z kostki brukowej oraz zjazdy.

Koszty całkowite zadania to kwota 610 000,00 zł, kwota pomocy 354 482,00 zł

Accessibility