10 przedstawicielek CERES Andalucía, w tym przedstawicielki zarządu z wszystkich 8 prowincji Andaluzji, Prezes Inmaculadę Idáñez Vargas oraz koordynator z Sewilli, Olga Sánchez-Gey González, gościło w Polsce.
Dzięki dobrej współpracy między gminami Dobre i Jakubów, panie odwiedziły muzeum w Dobrem.
Podczas tej wizyty miały okazję porozmawiać o prawach kobiet oraz zaangażowaniu ich w życie społeczne i gospodarcze, co dodatkowo wzbogaciło ich doświadczenia z projektu.
Projekt „Women Power” realizowany jest w ramach programu Erasmus + przez Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Jakubów oraz Federación de Asociaciones de Mujeres del Mundo Rural CERES Andalucía.
CERES Andalucía to konfederacja Stowarzyszeń Kobiet Wiejskich, która powstała w 1997 roku z inicjatywy grupy kobiet pracujących w rolnictwie, pragnących bronić praw zawodowych kobiet wiejskich. Organizacja działa na rzecz wsparcia kobiet na wsi, zapobiegając ich migracji do miast i zaspokajając ich potrzeby oraz oczekiwania.
Serdecznie dziękujemy za wizytę.

Accessibility