Szanowni Państwo,

Wójt Gminy Dobre zaprasza mieszkańców do udziału w konsultacjach w sprawie projektu
„Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Dobre do roku 2040”. Celem konsultacji jest zebranie uwag i opinii do zapisów tej strategii. Konsultacje społeczne będą trwały od 28 października 2021
do 04 listopada 2021 r.

Podstawowym celem wdrożenia niniejszej Strategii jest podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez poprawę jakości infrastruktury komunikacyjnej, emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza do atmosfery ze środków transportu oraz ograniczenie hałasu na obszarze Gminy Dobre. Dokument ten będzie wskazywał kierunki rozwoju Gminy Dobre z zakresu szeroko pojętej elektromobilności.

Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Dobre powstała przy wsparciu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu „GEPARD II – transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności, którego celem jest wsparcie działań jednostek samorządu terytorialnego niezbędnych do realizacji polityki elektromobilności.

Uwagi do projektu dokumentu będzie można zgłaszać za pomocą formularza konsultacyjnego zarówno w formie elektronicznej przesyłając formularz na adres e-mailowy: urzad@gminadobre.pl,
jak również dostarczając formularz w wersji papierowej do Urzędu Gminy Dobre.

W przypadku pytań dotyczących „Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Dobre do roku 2040” prosimy o bezpośredni kontakt z Inspektorem ds. funduszy strukturalnych, inwestycji
i gospodarki komunalnej – Panią Ewą Gadomską tel: 25 757-11-90 wew. 36 oraz przedstawiciel wykonawcy strategii P. Edyta Dziekońska tel. 502 627 687.

Ogloszenie-Gmina-Dobre.II

STRATEGIA-ELEKTROMOBILNOSCI-GMINA-DOBRE-28.10

Accessibility