Dwóch mężczyzn w garniturach

26 października w Cegłowie Tadeusz Gałązka Wójt Gminy Dobre odebrał symboliczne czeki dotyczące dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład. W wydarzeniu wzięli udział m.in.: Pani Teresa Wargocka – poseł na Sejm RP , Poseł na Sejm Krzysztof Tchórzewski, Pan Poseł Daniel Milewski, Poseł na Sejm Maciej Górski, Pani Anna Kaszuba – Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach oraz przedstawiciele władz samorządowych z całego powiatu mińskiego. Gmina Dobre otrzymała dofinansowanie na 2 zadania:
1. „Budowa drogi gminnej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrem”. Inwestycja obejmuje budowę drogi gminnej łączącej ul. Kilińskiego z ul. Szkolną, w tym jezdni asfaltowej z obustronnymi chodnikami z kostki brukowej oraz zjazdami do posesji. Zostanie wybudowana kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne, kanał technologiczny, sieć wodociągowo-kanalizacyjna. Przyznane dofinansowanie to: 3 681120,50 zł.
2. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Poręby Nowe”. W ramach zadania zostanie wykonana sieć kanalizacyjna o długości 4040,80 m wraz z kolektorami tłocznymi oraz 2 przepompownie ścieków.
Przyznane dofinansowanie to: 5 817 164,70 zł.

Accessibility