„Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Dobre ul. Zdrojówki gmina Dobre” dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 650 000,00 zł.

.c-alert-message.ogloszenie-biale.m-success { background-color: #fff; }