Bezpieczeństwo w wodzie

Podstawowe zasady bezpieczeństwa nad wodą

 • Zawsze pływaj z drugą osobą – nigdy sam.
 • Pływaj tylko na terenach strzeżonych.
 • Poznaj swoje możliwości pływackie i nie przekraczaj ich! Nie ścigaj się z lepszymi i szybszymi niż ty pływakami.
 • Przestrzegaj zakazu skoków na głowę.
 • Nigdy nie skacz do wody, w miejscu, którego nie znasz. Pamiętaj, że rzeźba dna często się zmienia.
 • Uważaj na zmęczenie, zbytnie wyziębienie, zbyt dużo słońca, zbytnie wyczerpanie.
 • Nie żuj gumy, ani nie jedz w czasie pływania – możesz się łatwo zadławić.
 • Rozsądnie dobierz odpowiednią przerwę między jedzeniem i pływaniem.
 • Jeżeli zjadłeś porządny posiłek odczekaj godzinę zanim wejdziesz do wody.
 • Alkohol i pływanie to złe połączenie. Alkohol upośledza twoją ocenę sytuacji, zmysł równowagi i koordynację ruchową. Alkohol zmniejsza twoje umiejętności pływackie i zaburza termoregulację organizmu.
 • Poznaj typowe warunki pogodowe dla danego regionu i postaraj się unikać burz na wodzie. Woda przewodzi prąd – jak tylko usłyszysz oznaki zbliżającej się burzy wyjdź z wody
 • Podstawowe zasady bezpieczeństwa na wodzie

 • Noś kamizelkę ratunkową
 • Przed rozpoczęciem podróży należy dokładnie zapoznać się z łodzią, silnikiem i jej wyposażeniem. Zwróć uwagi na aktualną pogodę oraz zapowiadane prognozy.
 • Przed wypłynięciem należy ustalić sternika łodzi, z reguły najlepiej jest wybrać najbardziej doświadczoną osobę z Państwa drużyny. Jest to bardzo ważne, szczególnie w niebezpiecznych sytuacjach.
 • Należy upewnić się, czy inni uczestnicy pozostający na lądzie wiedzą, gdzie się Państwo znajdują i jak długo Państwa nie będzie.
 • Pasażerowie powinni usadowić się po równo po obu stronach łodzi.
 • Po nieznanych wodach poruszaj się powoli i uważnie. Upewnij się czy jest wystarczająca głębokość wody, aby nie uszkodzić łodzi ani silnika.
 • Wsiadając do łodzi należy być trzeźwym i wypoczętym.
 • Przestrzegaj zasad ruchu i prędkości, szczególnie zwróć uwagę na duże łodzie lub statki.
 • W przypadku pogorszenia pogody lub wystąpienia innych zagrożeń kieruj się do najbliższego portu.
 • W razie sztormu lub wzburzenia wody nie zawracaj.
 • Ratowanie tonącego

  1. Oceń sytuację
  2. Wezwij pomoc – poproś gapiów o pomoc, o wezwanie pogotowia oraz WOPR-u (nr do WOPR-u to 601 100 100) lub pod 112
  3. Wybierz najbardziej bezpieczny sposób ratowania, wyciągania tonącego:
  – za pomocą koła ratunkowego;
  – za pomocą liny;
  – z łodzi;
  – z pomostu podając rękę lub długi przedmiot tonącemu;
  – można podpłynąć i przyholować tonącego do brzegu.
  4. Jeżeli to jest możliwe, nie wolno w żadnym wypadku dopuścić do faktu „oddychania” wodą przez tonącego. Jak najszybciej należy wydostać go spod wody, a przy utracie przytomności, oddechu już w momencie wydobycia na powierzchnię zalecane jest
  podanie mu pierwszego sztucznego oddechu. Przy konieczności holowania go do brzegu, powtórzyć należy ten zabieg kilkakrotnie na płytkiej wodzie.
  5. Po wyniesieniu na brzeg lub w ogóle przed rozpoczęciem ożywiania nie należy stosować żadnych zabiegów w celu usunięcia wody z przewodu pokarmowego i dróg oddechowych. Jest to zabieg powodujący stratę cennego czasu. W przewodzie pokarmowym nie dochodzi do oddychania.
  6. Resuscytacja (30 uciśnięć/ 2 wdechy)
  7. Musimy także być psychicznie przygotowani na różne komplikacje, jakie mogą wystąpić przy stosowaniu ożywiania. Kiedy zdołamy przywrócić oddech i krążenie, należy osobę ratowana ułożyć na boku w pozycji bocznej ustalonej, ponieważ w każdej chwili należy spodziewać się wystąpienia wymiotów. Nie wolno dopuścić do zachłyśnięcia się wymiocinami.
  8. Osobom, które odzyskały przytomność można podać do picia nie za gorącą, dobrze osłodzoną herbatę. Absolutnie nie wolno podawać alkoholu. Należy zapewnić suchą odzież i ciepłe okrycie np. kocem termicznym

  Hipotermia

 • Zapobiegaj dalszej utraty temperatury ciała – zdejmij mokre ubrania, wytrzyj skórę, okryj poszkodowanego ciepłym
  kocem, ubraniem.
 • Stopniowo ogrzewaj poszkodowanego (nie powinno przenosić się osoby z zimnego pomieszczenia do gorącego!)
  – cel ogrzewania to 0,5 stopnia Celsjusza na godzinę.
 • Bardzo ważne jest wsparcie psychiczne poszkodowanego oraz ciągły z nim kontakt.
 • Ogranicz wszelkie ruchy poszkodowanego, gdyż zimna krew z kończyn nie powinna mieszać się z krwią ciepłą występującą we wnętrzu organizmu.
 • Udzielaj tak długo pomocy aż poszkodowany nie odzyska pełni sił lub nie przyjedzie pomoc medyczna.
 • Nie masuj wychłodzonych okolic.
 • Nie narażaj ogrzanych miejsc na ponowne wychłodzenie.
 • Nie przekłuwaj powstałych pęcherzy.
 • Materiał przygotowany przez:
  Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
  Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

  Piękna Zagroda Wiejska w 2015 roku na terenie Gminie Dobre

  WÓJT GMINY DOBRE
  Organizuje konkurs pod hasłem:

  PIĘKNA ZAGRODA WIEJSKA 2015.r
  na terenie Gminy Dobre

  Celem konkursu jest m. in. poprawa stanu estetycznego wsi.

  W konkursie mogą wziąć udział wszyscy chętni właściciele nieruchomości będący stałymi mieszkańcami z terenu gminy Dobre, wyróżniający się estetycznie zagospodarowanymi zagrodami.

  W zagrodzie powinny znajdować się podstawowe urządzenia służące ochronie środowiska.

  W konkursie nie mogą wziąć udziału ubiegłoroczni zwycięzcy etapu gminnego (trzy pierwsze miejsca).

  Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie deklaracji w Urzędzie Gminy Dobre, pokój nr 8, w terminie do 24 lipca 2015 roku.

  ZGŁOSZENIE

  REGULAMIN KONKURSU

  KOLONIE DLA DZIECI ROLNIKÓW Z DOFINANSOWANIEM KRUS

  Gmina Dobre, we współpracy ze Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. Teresy Kras w Lublinie, organizuje letni wypoczynek dzieci i młodzieży w wieku 7-16 lat.

  Wypoczynek będzie miał miejsce nad Zatoką Gdańską w miejscowości Rzucewo, woj. pomorskie w terminie 27.07. 2015 r. do 09.08.2015 r.

  Koszt kolonii letniej dla jednej osoby wynosi 1050,00,-zł. brutto, z czego dofinansowanie Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników wynosi 700,00,-zł. brutto. Różnica tj. kwota w wysokości 350.00.-zl. winna być pokryta przez rodziców/ prawnych opiekunów dziecka.

  Wypoczynek organizowany jest dla osób w wieku do 16 roku życia (urodzonych po 1 stycznia 1999 roku, których co najmniej jedno z rodziców prawnych opiekunów jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS).

  Zapisy prowadzimy do dnia 30 czerwca 2015 r. do godz. 12:00.

  Liczba miejsc ograniczona.

  Zapisy prowadzone są w sekretariacie Urzędu Gminy Dobre, pok. Nr 2.

  Bliższe informacje na temat wyjazdu można uzyskać u Pana Piotra Chmielewskiego, pok. Nr. 19, tel. 25 757 11 90 wew. 29 oraz u Pani Agnieszki Radzio, pok. Nr 2, tel. 25 757 11 90 wew. 22.

  ZAPRASZAMY.

  Program kolonii

  Karta kwalifikacyjna uczestnika

  Ogłoszenie

  Zajęcia wakacyjne w GOK

  Gminny Ośrodek Kultury
  Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrem

  Zapraszają
  na zajęcia wakacyjne

  1.07.2015 (środa) godz. 10:00-13:00

  „Powitanie wakacji”
  Przeniesiemy się w świat bajek i tańca

  2.07.2015 (czwartek) godz. 8:00

  „Minionki”
  Wyjazd do kina na film

  3.07.2015 (piątek) godz. 10:00-13:00

  „Maskotka Moich Marzeń”
  Zajęcia plastyczne

  6.07.2015 (poniedziałek) godz. 8:00-11:00

  „Wspólne pieczenie chleba”
  Wycieczka do piekarni

  7.07.2015 (wtorek)

  „Kopciuszek”
  Wyjazd do kina na film

  8.07.2015 (środa) godz. 9:00

  Centrum Nauki Kopernik
  Wyjazd do Warszawy

  9.07.2015 (czwartek) godz. 10:00-13:00

  „Śladami Konstantego Laszczki”
  Zajęcia plastyczne

  Zapisy na wszystkie zajęcia w Gminnej Bibliotece Publicznej
  od dnia 22.06.2015

  System zbiórki opakowań PSOR

  Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin (PSOR) skupia producentów i importerów środków ochrony roślin. Jesteśmy właścicielem i koordynatorem Systemu Zbiórki Opakowań PSOR, w ramach którego zbierane są puste opakowania po środkach ochrony roślin oraz innych środkach nie-bezpiecznych wykorzystywanych w rolnictwie. Z badań przeprowadzonych przez Millward Brown na zlecenie PSOR wynika, że rolnicy traktują urzędy gmin jako ważne źródło wiedzy na temat zasad utylizacji odpadów niebezpiecznych. W związku z tym, zwracamy się do Państwa z prośbą o przyłączenie się do naszej kampanii informacyjnej dotyczącej funkcjonowania ww. Systemu.

  SYSTEM PSOR
  System Zbiórki Opakowań PSOR funkcjonuje w Polsce od 2004 roku. Jego właścicielem i koordynatorem jest Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin (PSOR). W ramach Systemu na terenie całej Polski zbierane są opakowania po środkach ochrony roślin toksycznych i bardzo toksycznych dla organizmów wodnych lub ludzi oraz po innych środkach niebezpiecznych, wykorzystywanych w rolnictwie.
  System działa zgodnie z przepisami określonymi w ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

  Zbiórka opakowań prowadzona jest w całej Polsce przez cały rok. Dzięki Systemowi, użytkownicy m.in. środków ochrony roślin bez ponoszenia kosztów mogą wypełnić swój prawny obowiązek, wystarczy aby czyste, trzykrotnie wypłukane opakowania przynieśli do punktu sprzedaży, w którym kupili produkty. Punkty sprzedaży otrzymują worki do zbierania opakowań, zasady zbiórki oraz materiały edukacyjne, a operator Systemu, firma Remondis, zapewnia odbiór opakowań. Koszty związane z funkcjonowaniem Systemu ponoszą producenci i importerzy środków ochrony roślin. W 2005 roku zebrano z rynku 25% opakowań po środkach ochrony roślin. Z roku na rok poziom zbiórki wzrastał, by w 2014 r. wynieść blisko 67%. Pod kątem efektywności zbiórki opakowań po środkach ochrony roślin Polska plasuje się w czołówce krajów europejskich.

  OPAKOWANIA PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN A ODPADY KOMUNALNE

  Wyniki badania przeprowadzonego na zlecenie PSOR przez Millward Brown na temat gospodarowania opakowaniami po środkach ochrony roślin pokazują, że 70% rolników postępuje prawidłowo i zwraca opakowania do punktu sprzedaży. Około 12% ankietowanych rolników wyrzuca je ze śmieciami komunalnymi, 6% składuje w gospodarstwie, a 1% spala we własnym zakresie. Takie postępowanie jest niezgodne z prawem i zagrożone karą grzywny. Działania PSOR mają na celu dotarcie z informacją do wszystkich użytkowników i wyrobienie prawidłowych nawyków postępowania z odpadami opakowaniowymi po wykorzystanych środkach ochrony roślin.

  Sytuacja, w której opakowania po środkach ochrony roślin znajdują się wśród odpadów komunal­nych, jest dla gmin niekorzystna. Stwarza to dodatkowe obowiązki, zwiększa koszty zbiórki i utrudnia segregację odpadów. W naszym wspólnym interesie jest więc dotarcie do tych rolników, którzy nie mieli jeszcze okazji zapoznania się z zasadami funkcjonowania i skorzystania z Systemu PSOR, a opa­kowaniami zarządzają w sposób nieodpowiedzialny lub sprzeczny z prawem. Będziemy wdzięczni za wsparcie działań informacyjnych PSOR.
  Liczymy na Państwa zaangażowanie w działania informacyjne skierowane do użytkowników środ­ków ochrony roślin. W załączeniu przekazujemy materiały w formie elektronicznej, które mogą zo­stać rozesłane mieszkańcom lub umieszczone na gminnej stronie internetowej. Na Państwa życze­nie możemy przesłać pocztą również plakaty do wywieszenia w gablotach w siedzibie gminy czy zestaw ulotek.
  Poniżej znajdują się linki do materiałów filmowych o Systemie PSOR (możliwość wykorzystywania, za podaniem praw autorskich: System Zbiórki Opakowań PSOR):

  Dodatkowe informacje na temat Systemu PSOR oraz obowiązków wynikających z przepisów dotyczących gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, dostępne są na stronie www.systempsor.pl. Zachęcamy do jej odwiedzenia.

  Zapraszamy również do kontaktu z nami kontakt@systempsor.pl.

  PSOR – ulotka promocyjna

  KONKURS FOTOGRAFICZNY

  REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO PROMUJĄCEGO WALORY POWIATU MIŃSKIEGO
  ORGANIZATOR

  Organizatorem konkursu jest Powiat Miński z siedzibą w Mińsku Mazowieckim, ul. Kościuszki 3.

  CEL KONKURSU

  Promowanie zabytków oraz atrakcji turystycznych powiatu mińskiego.
  Podkreślanie charakteru powiatu mińskiego jako miejsca przyjaznego mieszkańcom oraz turystom.
  Zachęcanie fotografików, mieszkańców oraz turystów do odkrywania na nowo powszechnie znanych miejsc w powiecie mińskim.

  PRZEDMIOT KONKURSU

  Przedmiotem Konkursu jest wykonanie fotografii, ukazujących krajobrazy, zabytki oraz inne cenne przyrodniczo, kulturowo lub turystycznie miejsca na terenie powiatu mińskiego.

  UCZESTNICY

  W konkursie może wziąć udział każdy, kto zajmuje się fotografowaniem, zarówno zawodowo, jak i amatorsko.

  WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

  Każdy uczestnik może nadesłać do 20 fotografii w formacie JPG o minimalnej rozdzielczości 300 dpi. Prace wraz z dokumentacją w pliku tekstowym (daty i miejsca wykonania zdjęć, nazwa obiektu na zdjęciu) należy złożyć na nośniku elektronicznym (płyta CD).
  Fotografie oznaczone jakimikolwiek znakami (logo, data itp.) zostaną zdyskwalifikowane.
  Fotografie można nadsyłać od 15 kwietnia do 15 września 2015 r. na adres: Wydział Oświaty i Promocji Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim, 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 3.
  Uczestnik może przesłać fotografie wykonane przed 15 kwietnia 2015 r.
  Uczestnik nie może przesłać fotografii wydanych drukiem w którejkolwiek z publikacji lokalnych lub ponadlokalnych ani fotografii nagrodzonych wcześniej w innych konkursach.
  Warunkiem udziału w Konkursie jest złożenie wraz z pracami oświadczenia o posiadaniu praw autorskich osobistych i majątkowych do przekazywanych zdjęć, w którym uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie fotografii w publikacjach, w tym elektronicznych, wydawanych przez Powiat Miński oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie i w celu niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu. Oświadczenie osób niepełnoletnich musi być podpisane przez opiekuna prawnego. Tekst oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
  Wzięcie udziału w Konkursie oznacza akceptację zapisów niniejszego Regulaminu.

  NAGRODY

  Zdobywca I miejsca – nagroda rzeczowa o wartości 500 zł
  Zdobywca II miejsca – nagroda rzeczowa o wartości 300 zł
  Zdobywca III miejsca – nagroda rzeczowa o wartości 200 zł
  3 wyróżnienia – nagrody rzeczowe o wartości 100 zł każda.

  INFORMACJE DODATKOWE

  Oceny prac dokona komisja konkursowa złożona z 1 członka Zarządu Powiatu Mińskiego, 2 pracowników Wydziału Oświaty i Promocji Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim oraz 2 nauczycieli przedmiotów artystycznych w Liceum Plastycznym w Mińsku Mazowieckim.
  Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród dla zwycięzców konkursu odbędzie się podczas V Powiatowego Forum Kultury w Mińsku Mazowieckim w IV kwartale 2015 r.
  Fotografie biorące udział w postępowaniu konkursowym mogą zostać opublikowane (wraz z imieniem i  nazwiskiem autora) w albumie krajobrazowo – architektonicznym promującym Powiat Miński.

  REGULAMIN – WIELKI KONKURS FOTOGRAFICZNY

  OSWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU

  Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencję 2016-2019

  W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2015 roku czteroletniej kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim i w Sądzie Okręgowym w Siedlcach, Prezes Sądu Okręgowego w Siedlcach zwrócił się do Rady Gminy Dobre z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników :
  – do Sądu Okręgowego w Siedlcach- jednego ławnika ,
  – do Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim- jednego ławnika .

  Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:
  1/posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
  2/jest nieskazitelnego charakteru;
  3/ukończył 30 lat;
  4/jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
  5/nie przekroczył 70 lat;
  6/jest zdolny , ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
  7/posiada co najmniej wykształcenie średnie.

  Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.
  Ławnikami nie mogą być :
  1/osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sadach oraz w prokuraturze;
  2/osoby wchodzące w skład organów ,od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
  3/funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
  4/adwokaci i aplikanci adwokaccy;
  5/radcy prawni i adwokaci radcowscy;
  6/duchowni;
  7/żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
  8/funkcjonariusze Służby Więziennej;
  9/radni gminy,powiatu,województwa.

  Ponadto nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
  Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin:prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia,inne organizacje społeczne i zawodowe,zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na danym terenie.

  Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2015 r. o godz.16.00.

  Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły po upływie tego terminu, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu.

  Przywrócenie terminu zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne. Zgłaszanie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć dokumenty, które powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

  1/informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
  2/oświadczenie kandydata , że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
  3/oświadczenie kandydata , że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także , że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
  4/zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia,wystawione przez lekarza, o którym mowa w art.55 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych/Dz.U.z 2008r Nr 164 poz.1027, z późn.zm./, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
  5/dwa zdjęcia z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego /wg nowych obowiązujących w tym zakresie przepisów/

  Koszty opłat związanych z dołączeniem właściwych zaświadczeń ponosi kandydat na ławnika.

  Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłosznie przez stowarzyszenie , inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sadowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

  Wybory ławników odbędą się najpóźniej w października 2015 roku.

  Karty zgłoszeń kandydatów na ławników można odbierać , po czym wypełnione składać w Urzędzie Gminy Dobre , pokój nr 20 w godzinach pracy Urzędu.

  Karty dostępne są również na stronie internetowej Urzędu Gminy Dobre www.gminadobre.pl oraz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości – www.ms.gov.pl.

  Informacji związanych z wyborem ławników udziela – Anna Walewska tel.25/757 15 23 wew.35

  Pouczenie:
  Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika ,podmiot zgłaszający kandydata na ławnika lub kandydat, który nie został wybrany na ławnika, powinien w nieprzekraczalnym terminie 60 dni od dnia przeprowadzenia wyborów odebrać złożone dokumenty.

  W przypadku nieodebrania dokumentów w wymienionym wyżej terminie, dokumentacja zostanie komisyjnie zniszczona .

  Przewodniczący Rady Gminy
  Waldemar Szymański

  Inf.o naborze ławników – zał 1 – karta

  Inf.o naborze ławników – zał 2 – lista

  Urząd Gminy Dobre nieczynny 5 czerwca 2015

  ZARZĄDZENIE Nr 25/2015
  WÓJTA GMINY DOBRE z dnia 01 czerwca 2015 roku

  w sprawie ustalenia dnia 5 czerwca 2015 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Dobre.
  Na podstawie art.130 § 2 Kodeksu Pracy /jednolity tekst Dz.U.z 1998 roku Nr 21 poz.94 z późn.zm.oraz art.3 zał Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Dobre , przyjętego Zarządzeniem Wójta Gminy Dobre Nr 4/2013 z dnia 2 stycznia 2013 roku / z późn.zm./, zarządzam , co następuje:

  §1

  Ustalam dzień 5 czerwca 2015 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Dobre w zamian za dzień 15 sierpnia 2015 roku .

  §2

  Odpowiedzialnym za realizację Zarządzenia czynię Sekretarza Gminy Dobre.

  §3

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej gminy oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Dobre.

  Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 91

  OBWIESZCZENIE

  Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 91
  w Dobrem
  z dnia 29.05.2015 roku

  Na podstawie art. 27 ust. 5 ustawy o izbach rolniczych i § 15 Uchwały nr 8/2010 Krajowej Rady Izb Rolniczych, Okręgowa Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości osób uprawnionych, że w wyborach do Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej Powiatu Mińskiego, zarządzonych na dzień 31 maja 2015 roku, zarejestrowani zostali następujący kandydaci na członka Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej:

  1. Błażejczyk Sławomir, lat 48, wykształcenie wyższe, zam. Antonina, 05-307 Dobre.

  2. Rączko Dariusz Kazimierz, lat 52, wykształcenie wyższe, zam. Czamogłów, 05-307 Dobre.

  3. Sadoch Jacek, lat 45, wykształcenie wyższe, zam. Mlęcin, 05-307 Dobre. Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej

  Dyżur Radcy Prawnego

  W dniu 18 czerwca 2015 r. (czwartek) w godzinach 8:00 – 10:00
  w Urzędzie Gminy Dobre , będzie przyjmował interesantów w sprawach administracyjnych Radca Prawny.
  Usługa jest nieodpłatna.

  Wyniki II tury Wyborów Prezydenckich w gminie Dobre

  Przedstawiamy wyniki Wyborów Prezydenckich z dnia 10.05.2015 roku w gminie Dobre.

  Okręgi Wyborcze I II III IV V Suma
  Gimnazjum w Dobrem Gimnazjum w Dobrem Gimnazjum w Dobrem Szkoła Podstawowa w Dropiu OSP w Rudzienku
  Imię i nazwisko kandydata Ilość oddanych głosów Razem
  Andrzej Sebastian Duda 426 315 416 330 373 1860
  Bronisław Maria Komorowski 281 171 121 76 184 833
               
  Frekwencja 61,55% 57,11% 49,72% 53,19% 58,62% 56,19%

  Frekwencja w naszym regionie wyniosła 56,19%.

  Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 91

  OBWIESZCZENIE

  Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 91 w Dobrem
  z dnia 15.05.2015 roku

  Okręgowa Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości osób uprawnionych, że w wyborach do Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej Powiatu Mińskiego, zarządzonych na dzień 31 maja 2015 r, uprawnieni do głosowania mieszkańcy z terenu całej Gminy Dobre głosować będą

  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dobre, ul. Kościuszki 1.

  Głosowanie przeprowadzone zostanie w godzinach:

  8:00-18:00
  Spis osób uprawnionych do udziału w głosowaniu będzie wyłożony do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy od 17 maja 2015 roku w godzinach pracy urzędu.

  Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej

  BEZPŁATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE

  NZOZ GENEVA TRUST
  CENTRUM DIAGNOSTYKI I USŁUG MEDYCZNYCH
  ZAPRASZA NA BEZPŁATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE

  W DNIU 29.05.2015 ROKU
  OD 14:00 DO 17:00
  MAMMOBUS BĘDZIE USTAWIONY
  PRZY OŚRODKU ZDROWIA W DOBREM
  UL. KILIŃSKIEGO 1

  REJESTRACJA TELEFONICZNA
  POD NR 58 767 34 77, 58 767 34 55.

  Bezpłatnymi badaniami mammograficznymi objęte są Panie od 50 do 69 roku życia, które nie miały wykonywanych badań w ciągu ostatnich 2 lat.

  PRZYJDŹ
  ZRÓB TO DLA SIEBIE !