Konsultacje społeczne ws. projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobre”

Dobre, dn. 26.11.2015
GKI.605.58.2015

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235z późn. zm.), informuję o przystąpieniu do opracowywania projektu opracowania pt. „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobre”. Program nie przewiduje realizacji zadań, które miałyby oddziaływanie transgraniczne.
Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, która jest do wglądu w siedzibie gminy Dobre oraz na stronie internetowej http://gminadobre.pl/
Każdy ma prawo składania uwag i wniosków do ww. projektów. Wnioski i uwagi można składać pisemnie na adres Urzędu Gminy Dobre – ul. Kościuszki 1, 05-307 Dobre, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu i za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: urzad@gminadobre.pl, w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Dobre.

Obwieszczenie umieszczono na:
1. tablicy ogłoszeń UG Dobre
2.  stronie internetowej: http://gminadobre.pl/
3. a/a
Sprawę prowadzi:
Renata Miąskiewicz – prac. UG Dobre
tel. 25 757 11 90 wew. 27

Załącznik
Formularz konsultacji

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Dobre

Dołącz online do Karty Dużej Rodziny!

Firmy i instytucje, które chcą dołączyć do programu Karta Dużej Rodziny mogą zrobić to szybciej. Wystarczy, że wypełnią i wyślą deklarację online.

Nowy Moduł Obsługi Partnera w ramach programu Karta Dużej Rodziny dostępny na stronach rodzina.gov.pl oraz empatia.mpips.gov.pl ułatwia przystąpienie do programu. Jak się zgłosić? To proste: wystarczy wypełnić e-deklarację, poprzez wskazanie m.in. jakie zniżki chce się zaoferować. Po uzgodnieniu warunków współpracy Minister Pracy i Polityki Społecznej lub Wojewoda (w przypadku podmiotów działających lokalnie) podpisze z firmą lub instytucją umowę.

Nowy moduł ułatwi potencjalnym partnerom dołączenie do programu, przyspieszy cały proces, a także usprawni pracę jednostek odpowiedzialnych za zawieranie umów z nowymi partnerami.

Status partnera programu to szereg korzyści, takich jak  wzrost rozpoznawalności czy też pozyskanie grupy lojalnych klientów. Swoją Kartę odebrało już ponad 1,3 mln osób, a prawie 1,5 mln złożyło wnioski o jej wydanie. W sumie w Polsce jest 3,4 osób w rodzinach wielodzietnych. Dodatkowo partnerzy mogą posługiwać się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny” w materiałach informacyjnych i promocyjnych.

Liczba partnerów Karty Dużej Rodziny systematycznie rośnie. W programie uczestniczy już ponad 1000 firm i instytucji, które oferują zniżki dla rodzin w ok. 10,5 tys. miejsc w całej Polsce.

Do programu dołączyli już m.in. sieć PLAY, T-Mobile, księgarnie Świat Książki i Bonito, Centrum Nauki Kopernik, PKP Intercity, Stadion Narodowy i Kopalnia Soli w Wieliczce. Członkowie rodzin wielodzietnych mogą także skorzystać ze zniżek w sklepach sieci Carrefour, Simply Market, Alma oraz Piotr i Paweł, a także na stacjach paliw LOTOS i ORLEN.

Nie trzeba być dużą firmą by do nas dołączyć – do partnerów Karty Dużej Rodziny należą także m.in. PKS Piła, Muzeum Dobranocek, Apostrof Sp. z o. o.,  SuperDrob Zakłady Drobiarsko-Mięsne S.A., „Oleńka Hurtownia Bielizny i Rajstop Iwona i Stanisław Pietruk, Zaczarowany Ołówek Sklep Papierniczy Agnieszka Soluch, Cukier Puder Magdalena Zalewska i Przedszkole Niepubliczne „Wiola” w Przasnyszu, Składnica Harcerska Skaut oraz Składnica Harcerska 4 Żywioły.

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest każdemu członkowi rodziny, także rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka. Rodzicom karta wydawana jest dożywotnio, dzieciom do ukończenia 18 lub 25 lat w przypadku kontynuowania nauki. Karta przyznawana jest bezpłatnie i bez względu na dochód.

Deklarację można złożyć tutaj: https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu//formularz-zgloszenia-kdr

Załączniki:

folder_kdr_2_12.11.2015

 

Dyżur radcy prawnego

I N F O R M A C J A
17 grudnia 2015 ROKU (CZWARTEK) w godz. 8:00 – 10:00
W URZĘDZIE GMINY DOBRE, BĘDZIE PRZYJMOWAŁ INTERESANTÓW W SPRAWACH ADMINISTRACYJNYCH RADCA PRAWNY.

USŁUGA JEST NIEODPŁATNA.

Wójt
/-/ Tadeusz Gałązka

Coś was łączy? Zrób test na HIV podczas Europejskiego Tygodnia Testowania

KC-7x9

Szacuje się, że 30-35 tys. Polaków jest zakażonych HIV, a 50% z nich o tym nie wie i może nieświadomie zakażać

Europejski Tydzień Testowania w kierunku HIV to dobra okazja, by odpowiedzieć sobie na pytanie, czy w moim życiu zdarzyło się coś, co mogło spowodować zakażenie?

W dniach 20-27 listopada wiele punktów konsultacyjno-diagnostycznych, w których można wykonać badanie w kierunku HIV anonimowo i bezpłatnie oraz skorzystać z poradnictwa nt. HIV/AIDS, będzie pracowało częściej i dłużej. Adresy i godziny otwarcia punktów testowania są dostępne na stronie internetowej Krajowego Centrum ds. AIDS, http://www.aids.gov.pl/pkd/.

Krajowe Centrum ds. AIDS, agenda Ministra Zdrowia 16 listopada inauguruje kampanię edukacyjną „Coś Was łączy? Zrób test na HIV”, która zachęca do poznania swojego statusu serologicznego oraz upowszechnia informacje na temat HIV/AIDS i sposobów zmniejszania ryzyka zakażenia. W ramach kampanii zostanie uruchomiona strona internetowa zawierająca informacje o HIV i AIDS, które warto znać www.aids.gov.pl/kampanie/CWL. W realizację kampanii włączy się szereg organizacji pozarządowych i portali ogólnopolskich, które w Światowym Dniu AIDS (1 grudnia) zamieszczą na swoich stronach internetowych Czerwoną Kokardkę – międzynarodowy symbol solidarności z osobami żyjącymi z HIV/AIDS.

Głównym celem przedsięwzięcia i towarzyszącej mu kampanii „Coś was łączy? Zrób test na HIV” jest umożliwienie bezpłatnego i anonimowego wykonania testu diagnostycznego w kierunku HIV jak największej liczbie osób. Lepiej jest wykonać test i poznać swój status serologiczny, niż żyć z HIV nie wiedząc o tym. Dzięki regularnie przyjmowanym lekom osoby zakażone mogą mieć dobrą jakość życia i mieć zdrowe dzieci. Osoba, która wie, że jest zakażona HIV, ma szansę zadbać o zdrowie swoje i swoich bliskich.

Europejski Tydzień Testowania daje możliwość zjednoczenia się całej Europy w celu zwiększenia świadomości korzyści, jakie płyną z wykonania testu w kierunku HIV – piszą organizatorzy akcji na swojej stronie internetowej www.testingweek.eu. Ideę Europejskiego Tygodnia Testowania w kierunku HIV wspiera wiele międzynarodowych organizacji i instytucji, w tym UNAIDS i Komisja Europejska.

16 listopada 2015, Warszawa

Spot promujący wykonywanie testów w kierunku HIV

AIDS – epidemia wciąż niepokonana

Konkurs fotograficzny „Zabytek na pierwszym planie”

Być może podczas wakacyjnych wędrówek natknąłeś się na zabytek architektury drewnianej, który kryje w sobie zaklętą historię. Zrobiłeś zdjęcie? Prześlij je do nas! Jeśli nie, weź aparat
i korzystając z uroków złotej polskiej jesieni, wybierz się na poszukiwania chat
i dworków, kapliczek przydrożnych, kościołów i cerkwi, karczm, leśniczówek i innych drewnianych budowli. Uwiecznij na fotografii to, co wraz z nieubłaganym upływem czasu znika z mazowieckiego krajobrazu. Odkryj historię w drewnie zaklętą!

Autorzy najlepszych zdjęć zostaną nagrodzeni.

Jak wziąć udział w konkursie?

Wyślij e-maila na adres zabytki@mazovia.pl. W temacie wpisz ”Zaklęte w drewnie” i załącz zdjęcie oraz formularz zgłoszeniowy.

Formularz wraz z regulaminem konkursu dostępne są na stronie: http://www.mazovia.pl/konkursy–szkolenia/konkursy-fotograficzne/art,13,konkurs-fotograficzny-zabytek-na-pierwszym-planie.html.

Termin nadsyłania zdjęć

30 października – 20 listopada 2015 r.

Kto może przystąpić do konkursu?

Każda osoba zajmująca się fotografią profesjonalnie i amatorsko. Jeśli nie masz 18 lat, musisz przedstawić zgodę rodziców, bądź opiekunów.

Jak wygrać konkurs?

Prześlij samodzielnie wykonane zdjęcie nawiązujące do hasła przewodniego konkursu: „Zaklęte w drewnie”. Pamiętaj o oryginalności ujęcia, walorach artystycznych fotografii oraz poprawności technicznej. W formularzu wpisz informacje o zdjęciu (tytuł zdjęcia, dokładne określenie miejsca i czasu wykonania fotografii, nazwa zabytku).

Jak zdobyć nagrodę publiczności?

Fotografie spełniające wymogi regulaminu zostaną umieszczone na facebookowym profilu „Mazowiecki Szlak Tradycji”. Autor pracy, która uzyska najwięcej „lajków””, otrzyma nagrodę publiczności.

Potrzebujesz dodatkowych informacji?

Uzyskasz je w Wydziale ds. Tworzenia Przestrzeni Kulturowej i Turystycznej dzwoniąc pod nr (22) 59 79 521 oraz nr (22) 59 79 225, bądź kierując pytanie na adres e-mail: zabytki@mazovia.pl.

Bezpłatne badania USG

PROGRAM  PRZESIEWOWYCH BADAŃ ZDROWOTNYCH DLA MIESZKAŃCÓW OBSZARÓW WIEJSKICH

Program finansowany przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników, współorganizowany przez KRUS i realizowany przez Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie.

Program skierowany jest do objętych rolniczym systemem ubezpieczeń społecznych rolników, ich domowników, którzy ukończyli 18 lat oraz osób pobierających emeryturę lub rentę rolniczą.

Badania są bezpłatne i ukierunkowane na wykrywanie chorób w zakresie :

  • układu krążenia – tarczycy – schorzeń w obrębie jamy brzusznej,
  • zaburzeń metabolicznych – cukrzycy – otyłości – niedoboru witaminy D –boreliozy.

 Pacjent będzie miał wykonane następujące badania:

  • wywiad zdrowotny, pomiar ciśnienia tętniczego, tętna, masy ciała, wzrostu itp.
  • badania laboratoryjne z pobranej krwi: glukoza , lipidogram, wit D, borelioza, TSH,
  • badanie usg jamy brzusznej i usg tarczycy,
  • test wydolnościowy.

Pacjent po badaniu otrzyma wyniki badań i wskazania, a w razie konieczności ma możliwość leczenia w warunkach klinicznych, m.in. w IMW.

Kompleksowe badania przesiewowe na terenie powiatu siedleckiego odbywać się będą w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach ul. Poniatowskiego 26, który współpracuje w tym zakresie z Instytutem Medycyny Wsi w Lublinie.

Miejsce badań: POZ OMEGA wejście od ulicy Bema. Badania USG jamy brzusznej i tarczycy wykonywane będą w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej w Pracowni USG.

Badania odbywać się będą od 24 listopada do 2 grudnia 2015 r. według poniższego harmonogramu.

 

L.p. Data badania Godziny Liczba osób
1 24.11.2015 8:00-14:00 22
2 25.11.2015 8:00-14:00 22
3 26.11.2015 8:00-14:00 22
4 27.11.2015 8:00-14:00 22
5 30.11.2015 8:00-14:00 22
6 01.12.2015 8:00-14:00 20
7 02.12.2015 8:00-14:00 20

 

Zapisy na badania przyjmowane są w Placówce Terenowej KRUS

w Siedlcach, ul. Brzeska 39, tel. 25-640-93-17; 25-644-55-69 wew. 310

Ulotka
Badania USG PT Siedlce – informacja media

Dyżur radcy prawnego

I N F O R M A C J A
19 listopada 2015 ROKU (CZWARTEK) w godz. 8:00 – 10:00
W URZĘDZIE GMINY DOBRE, BĘDZIE PRZYJMOWAŁ INTERESANTÓW W SPRAWACH ADMINISTRACYJNYCH RADCA PRAWNY.

USŁUGA JEST NIEODPŁATNA.

Wójt
/-/ Tadeusz Gałązka

Ogłoszenie dla zainteresowanych pełnieniem służby wojskowej

OGŁOSZENIE
Ważne dla zainteresowanych pełnieniem służby wojskowej!

Wszystkie osoby, które nie odbywały zasadniczej służby wojskowej
lub przeszkolenia wojskowego, chcące zostać powołane do służby przygotowawczej, prosimy o pilny kontakt z Wydziałem Rekrutacji
Wojskowej Komendy Uzupełnień w Mińsku Mazowieckim.
Wymagania to: ukończone 18 lat, kategoria zdrowia „A”,
ukończone co najmniej gimnazjum, niekaralność za przestępstwa
oraz pełna gotowość na powołanie do służby.
Najbliższy termin powołania do służby przygotowawczej
na potrzeby korpusu szeregowych 7 stycznia 2016 r.

Służba przygotowawcza trwa 4 miesiące. W czasie jej trwania żołnierz otrzymuje bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie oraz comiesięczny żołd
w wysokości 750 zł. Po zakończeniu służby wypłacana jest odprawa
w wysokości 1750 zł.
Odbycie służby przygotowawczej otwiera drogę do pełnienia zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych.
Nie zwlekaj zgłoś się do WKU w Mińsku Mazowieckim,
ul. Warszawska 267 (kompleks koszarowy Żandarmerii Wojskowej)
albo zadzwoń pod numer 261 353 440 lub 261 353 062.
Do wniosku należy dołączyć kopię świadectwa ukończenia szkoły lub dyplomu ukończenia studiów oraz kserokopie innych dokumentów stwierdzających posiadane kwalifikacje.
Niniejsza oferta skierowana jest również do kobiet.

Korowód Kolędowy 2015

IMG_0014Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej we współpracy z gminą Dobre, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Dobrem oraz Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Dobrem organizuje  konkurs pod nazwą „Korowód kolędowy”. Celem konkursu jest kultywowanie i zachowanie tradycji obrzędów kolędowych związanych ze świętami Bożego Narodzenia. Konkurs, w swoim założeniu, ma być imprezą o charakterze integracyjnym, łączącą pokolenia w przekazywaniu tradycji kolędniczych.
Konkurs będzie doskonałą okazją do prezentacji działających na terenie poszczególnych gmin zespołów muzycznych, artystycznych, kółek zainteresowań, oraz amatorów. Będzie również doskonałą okazją do promocji działań kulturalnych poszczególnych gmin, przyczyni się również do wymiany doświadczeń i integracji społeczności lokalnych.

Konkurs odbędzie się w Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Dobrem ul. Szkolna 3 na sali gimnastycznej dnia 18 grudnia 2015 r. o godzinie 1000.

W konkursie mogą wziąć udział grupy kolędnicze składające się z maksymalnie 10 osób. W skład grupy powinny wchodzić dzieci, młodzież, osoby pełnoletnie i seniorzy. Uczestnikami konkursu mogą być grupy z obszaru LGD Ziemi Mińskiej (gminy: Cegłów, Dębe Wielkie, Dobre, Halinów, Jakubów, Kałuszyn, Latowicz, Mińsk Mazowiecki, Mrozy, Siennica, Stanisławów, Sulejówek ).

Zgłoszeń dokonywać mogą:

– Samorządy
– Szkoły
– Gminne Ośrodki Kultury
– Stowarzyszenia,
– Koła Gospodyń Wiejskich,
– Rady Sołeckie,
– Grupy nieformalne itp.

Cenne nagrody zostaną przyznane  za zajęcie trzech pierwszych miejsc.

I miejsce – bon o wartości 1000 zł.
II miejsce – bon o wartości 750 zł.
III miejsce – bon o wartości 500 zł.
(realizacja bonów po uzgodnieniu z LGD Ziemi Mińskiej).

Ponadto każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom i upominek. W trakcie konkursu planowany jest catering.
Szczegóły konkursu oraz kartę zgłoszenia zawiera Regulamin.

Pliki do pobrania

KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU 2015

2015 Regulamin konkursu na korowód kolędowy

Wyniki Wyborów Parlamentarnych 2015 w Gminie Dobre

W Wyborach Parlamentarnych przeprowadzonych w dniu 25 października 2015 roku wzięło udział 46,20% uprawnionych do głosowania mieszkańców naszej gminy.

PiS – 53,57%
PSL – 12,94%
PO – 12,06%
Kukiz – 7,47%
Lewica – 4,04%
Korwin – 3,71%
Nowoczesna – 3,01%
KW Razem – 2,60%

Tabela przedstawia listę kandydatów od największej liczby oddanych głosów w wyborach do Sejmu:

Imię i nazwisko Komitet Wyborczy Liczba oddanych głosów
Teresa Anna WARGOCKA KW Prawo i Sprawiedliwość 497
Daniel George MILEWSKI KW Prawo i Sprawiedliwość 259
Czesław MROCZEK KW Platforma Obywatelska RP 157
Krystyna PAWŁOWICZ KW Prawo i Sprawiedliwość 135
Marek Tadeusz ZAGÓRSKI KW Prawo i Sprawiedliwość 95
Marek Wacław SAWICKI Komitet Wyborczy PSL 88
Krzysztof Wawrzyniec BORKOWSKI Komitet Wyborczy PSL 54
Anna Maria SIARKOWSKA KWW „Kukiz’15” 51
Antoni Jan TARCZYŃSKI Komitet Wyborczy PSL 48
Adam SULEWSKI KWW „Kukiz’15” 48
Jolanta Emilia HIBNER KW Platforma Obywatelska RP 46
Hanna WOCIAL Komitet Wyborczy PSL 42
Paulina Krystyna PIECHNA-WIĘCKIEWICZ KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 35
Krzysztof Józef TCHÓRZEWSKI KW Prawo i Sprawiedliwość 29
Magdalena DANIEL KW Nowoczesna Ryszarda Petru 27
Paweł Stanisław WYRZYKOWSKI KW KORWiN 25
Marta Małgorzata NOWAK KW Razem 24
Elżbieta LANC KW Platforma Obywatelska RP 21
Anna KORWIN-MIKKE KW KORWiN 21
Marian PIŁKA KW Prawo i Sprawiedliwość 20
Marek GAŁĄZKA KW Prawo i Sprawiedliwość 20
Iwona KSIĘŻOPOLSKA Komitet Wyborczy PSL 19
Henryk KOWALCZYK KW Prawo i Sprawiedliwość 18
Arkadiusz CZARTORYSKI KW Prawo i Sprawiedliwość 17
Krzysztof FILIPEK KW Prawo i Sprawiedliwość 14
Krzysztof WINIARSKI KW Prawo i Sprawiedliwość 11
Artur Piotr KARPIŃSKI KW Razem 9
Kamil ŻEBROWSKI KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 9
Piotr LISIEWSKI KWW „Kukiz’15” 9
Adam Waldemar KOSESKI KW Platforma Obywatelska RP 8
Dorota Zofia OLKO KW Razem 8
Izabela REDUCH KW KORWiN 8
Piotr GŁOWACKI KWW „Kukiz’15” 8
Grażyna Monika POŁASKA KWW „Kukiz’15” 8
Katarzyna NOWICKA KW Nowoczesna Ryszarda Petru 8
Joanna Gabriela BARTNICKA KW Nowoczesna Ryszarda Petru 8
Grzegorz Adam WOŹNIAK KW Prawo i Sprawiedliwość 7
Mariusz KOZERA Komitet Wyborczy PSL 7
Urszula KAPUSTA KW Prawo i Sprawiedliwość 6
Joanna BALA KW Prawo i Sprawiedliwość 6
Agnieszka Barbara DUSIŃSKA Komitet Wyborczy PSL 6
Paweł JAKOWICKI KWW „Kukiz’15” 6
Dorota SKRZYPEK KW Prawo i Sprawiedliwość 5
Marta SOSNOWSKA KW Platforma Obywatelska RP 5
Jakub GĄGOL KW KORWiN 5
Jacek KRUPA KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 5
Zbigniew Jan JASZCZUK KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 5
Patrycja Maria CHMIEL KW Platforma Obywatelska RP 4
Piotr Paweł STEFANIUK KW KORWiN 4
Ryszard SMOLAREK Komitet Wyborczy PSL 4
Barbara Stefania DOMAŃSKA KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 4
Błażej MAKAREWICZ KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 4
Andrzej WÓJCIK KWW „Kukiz’15” 4
Paulina Agnieszka AMPULSKA KWW „Kukiz’15” 4
Zbigniew DĄBROWSKI KWW „Kukiz’15” 4
Włodzimierz TOMCZUK KW Nowoczesna Ryszarda Petru 4
Dariusz ANDRZEJEWSKI KW Prawo i Sprawiedliwość 3
Katarzyna KLIMIUK KW Prawo i Sprawiedliwość 3
Eliza DREWNOWSKA KW Prawo i Sprawiedliwość 3
Mariusz Piotr POPIELARZ KW Platforma Obywatelska RP 3
Jolanta JASTRZĘBOWSKA KW Platforma Obywatelska RP 3
Paweł ŚRODA KW Platforma Obywatelska RP 3
Monika Zofia GODLEWSKA KW Razem 3
Grzegorz HAJDUK KW Razem 3
Norbert Wojciech MIĘTUS KW Razem 3
Adrian JASZCZAK KW KORWiN 3
Tomasz ROMANYSZYN KW KORWiN 3
Mateusz Bronisław KOZŁOWSKI KW KORWiN 3
Maria CAŁKA Komitet Wyborczy PSL 3
Wacław Maksymilian KRUSZEWSKI KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 3
Katarzyna KARWACKA KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 3
Tadeusz Andrzej CZYŻEWICZ KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 3
Katarzyna SZYMANIUK KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 3
Barbara Anna BAGIŃSKA KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 3
Krzysztof Apolinary HYŻY KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 3
Rafał Bartłomiej FILIPOWICZ KWW „Kukiz’15” 3
Alfred Franciszek FILIPEK KWW „Kukiz’15” 3
Urszula Zofia ZAWISTOWSKA KWW „Kukiz’15” 3
Katarzyna TRZASKA KW Nowoczesna Ryszarda Petru 3
Tomasz SOKOŁOWSKI KW Nowoczesna Ryszarda Petru 3
Marek Jan PIWKO KW Nowoczesna Ryszarda Petru 3
Elżbieta WOŹNIAK-SIONEK KW Prawo i Sprawiedliwość 2
Janusz ŚWIDERSKI KW Platforma Obywatelska RP 2
Katarzyna MURAWSKA KW Razem 2
Łukasz BASTRZYK KW Razem 2
Paulina GRZESZCZUK KW KORWiN 2
Michał PIÓRO KW KORWiN 2
Stanisław Józef GÓRSKI KW KORWiN 2
Anna GÓRSKA Komitet Wyborczy PSL 2
Jolanta Maria ABRAMCZYK KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 2
Henryk Wawrzyniec BĄK KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 2
Maciej Paweł SZCZEŚNIK KWW „Kukiz’15” 2
Karol FIGAJ KWW „Kukiz’15” 2
Marcin ROMAŃSKI KW Nowoczesna Ryszarda Petru 2
Dorota JASTRZĘBSKA KW Nowoczesna Ryszarda Petru 2
Marcin SUTRYK KW Nowoczesna Ryszarda Petru 2
Robert BANASIUK KWW Ruch Społeczny RP 2
Olga SACZUK KWW Ruch Społeczny RP 2
Mateusz KRASNODĘBSKI KWW Grzegorza Brauna „Szczęść Boże!” 2
Zdzisław ŻOCHOWSKI KW Prawo i Sprawiedliwość 1
Zofia CZYŻ KW Prawo i Sprawiedliwość 1
Małgorzata Elżbieta BRODZIK KW Prawo i Sprawiedliwość 1
Anna Grażyna BRODACKA-BARTOSZUK KW Prawo i Sprawiedliwość 1
Marcin FIDURA KW Prawo i Sprawiedliwość 1
Stefan Marian GORA KW Platforma Obywatelska RP 1
Marcin Antoni KULICKI KW Platforma Obywatelska RP 1
Bogumiła Maria WUJEK KW Platforma Obywatelska RP 1
Beata KRASKA-ROMANOWSKA KW Platforma Obywatelska RP 1
Hanna Bożenna KELLEHER KW Platforma Obywatelska RP 1
Hanna SZYMBORSKA KW Platforma Obywatelska RP 1
Karol MINARCZUK KW Platforma Obywatelska RP 1
Sylwia Marta CZUBKOWSKA KW Platforma Obywatelska RP 1
Agata Iwona TOMASZEWSKA KW Razem 1
Paulina Maria ŁOPATNIUK KW Razem 1
Krystian Aleksander JAWORSKI KW KORWiN 1
Hanna SOCHARSKA KW KORWiN 1
Tadeusz NALEWAJK Komitet Wyborczy PSL 1
Rafał Józef KOWALCZYK Komitet Wyborczy PSL 1
Antoni BOMBIK Komitet Wyborczy PSL 1
Teresa OROWIECKA Komitet Wyborczy PSL 1
Anna Agnieszka WIECZOREK Komitet Wyborczy PSL 1
Jolanta Krystyna WAKULIŃSKA Komitet Wyborczy PSL 1
Beata ZYGMUNT KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 1
Paweł LIPOWSKI KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 1
Adam KOWALCZYK KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 1
Hubert PIWOWARCZYK KWW „Kukiz’15” 1
Michał CZAJKA KWW „Kukiz’15” 1
Milena Agata IWANOWSKA KWW „Kukiz’15” 1
Zofia Halina KOWALSKA KWW „Kukiz’15” 1
Urszula Anna ZIĘBA KWW „Kukiz’15” 1
Anna JAKIMOWICZ KWW „Kukiz’15” 1
Dariusz TOMALA KW Nowoczesna Ryszarda Petru 1
Waldemar KOSIOREK KW Nowoczesna Ryszarda Petru 1
Dariusz Mariusz DYMEK KW Nowoczesna Ryszarda Petru 1
Zenon Józef PAŚNICKI KWW JOW Bezpartyjni 1
Radosław GUGAŁA KWW JOW Bezpartyjni 1
Ewelina BROJEK KWW JOW Bezpartyjni 1
Wiesław Jan RYPINA KWW Ruch Społeczny RP 1
Edyta Danuta BRYZEK-MUSZYŃSKA KWW Ruch Społeczny RP 1
Marlena PUZIA KWW Grzegorza Brauna „Szczęść Boże!” 1
Marek Waldemar RESZKA KWW Grzegorza Brauna „Szczęść Boże!” 1
Witold SKŁADANOWSKI KW Platforma Obywatelska RP 0
Norbert Tomasz WILBIK KW Platforma Obywatelska RP 0
Beata WARYŃSKA-MAJEROWICZ KW Platforma Obywatelska RP 0
Andrzej DANILUK KW Platforma Obywatelska RP 0
Michał Aleksander SKRZYNIARZ KW Razem 0
Małgorzata Barbara GLATZ KW Razem 0
Krzysztof BRODOWICZ KW Razem 0
Wojciech KUŚMIEREK KW Razem 0
Jakub Andrzej ŻMUDZIŃSKI KW KORWiN 0
Bogumiła LIPIŃSKA KW KORWiN 0
Aneta Anna SALAMON KW KORWiN 0
Łukasz ZDUNEK KW KORWiN 0
Ewa ROSŁAN KW KORWiN 0
Wanda Maria ŁUGOWSKA KW KORWiN 0
Piotr SOBIESZUK KW KORWiN 0
Maciej CZAPLICKI KW KORWiN 0
Ewa KĄDZIELA KW KORWiN 0
Sławomir JANOWSKI KW KORWiN 0
Roman Ryszard SKŁADANOWSKI KW KORWiN 0
Mirosław Jan AUGUSTYNIAK Komitet Wyborczy PSL 0
Stanisław JASTRZĘBSKI Komitet Wyborczy PSL 0
Krzysztof Konstanty BAŁDYGA Komitet Wyborczy PSL 0
Andrzej SUCHENEK Komitet Wyborczy PSL 0
Dorota Agata BOJDO Komitet Wyborczy PSL 0
Marek Aleksander BŁASZCZAK Komitet Wyborczy PSL 0
Dorota CZYŻ Komitet Wyborczy PSL 0
Magdalena KURAK Komitet Wyborczy PSL 0
Piotr Mirosław PODOLECKI KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
Małgorzata SIKORSKA KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
Izabela Aldona TRZPIL KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
Robert IDYCKI KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
Jacek DOMARECKI KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 0
Sebastian Adrian TYSZCZUK KWW „Kukiz’15” 0
Jacek GAJOWNIK KWW „Kukiz’15” 0
Arkadiusz Stanisław DAROCHA KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
Jacek PODBIELSKI KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
Stanisława KILIŃSKA-VÖGELE KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
Konrad Henryk MARKOWSKI KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
Magdalena Emilia BRYK-DUDA KW Nowoczesna Ryszarda Petru 0
Sylwia MICHALEC KWW JOW Bezpartyjni 0
Eugeniusz HUTKOWSKI KWW JOW Bezpartyjni 0
Piotr WAROWNY KWW JOW Bezpartyjni 0
Marta BOROWA KWW JOW Bezpartyjni 0
Ewelina Anna PYTLAK KWW JOW Bezpartyjni 0
Sabina Marianna LIPIŃSKA KWW JOW Bezpartyjni 0
Bogdan KĄKOL KWW JOW Bezpartyjni 0
Hanna ŁUKA KOSEL KWW JOW Bezpartyjni 0
Adrian Sebastian SZUROWSKI KWW JOW Bezpartyjni 0
Adrian DELUGA KWW JOW Bezpartyjni 0
Grzegorz MONTEWKA KWW JOW Bezpartyjni 0
Małgorzata SZYMCZYK KWW JOW Bezpartyjni 0
Halina Irena POTKAJ KWW JOW Bezpartyjni 0
Sławomir CYRYCH KWW JOW Bezpartyjni 0
Grzegorz Emil WRZOSEK KWW JOW Bezpartyjni 0
Marta Magdalena KOZIRÓG KWW Ruch Społeczny RP 0
Stanisław WICENCIAK KWW Ruch Społeczny RP 0
Kazimierz MIĄSEK KWW Ruch Społeczny RP 0
Paweł Michał OŻAROWSKI KWW Ruch Społeczny RP 0
Krzysztof MIKULISZYN KWW Ruch Społeczny RP 0
Iwona Katarzyna WYSOCKA KWW Ruch Społeczny RP 0
Ernest Andrzej WALASEK KWW Ruch Społeczny RP 0
Julianna KORNELUK KWW Ruch Społeczny RP 0
Wioletta FALKOWSKA-GRZYMAŁA KWW Ruch Społeczny RP 0
Iwona Izabela KANIEWSKA KWW Ruch Społeczny RP 0
Jacek Andrzej GRYGLAS KWW Ruch Społeczny RP 0
Monika Małgorzata KANIA KWW Ruch Społeczny RP 0
Krzysztof Daniel GOŁAWSKI KWW Grzegorza Brauna „Szczęść Boże!” 0
Dariusz KRUSZKA KWW Grzegorza Brauna „Szczęść Boże!” 0
Mateusz PAUDYNA KWW Grzegorza Brauna „Szczęść Boże!” 0
Alina SŁOWIŃSKA KWW Grzegorza Brauna „Szczęść Boże!” 0
Mariusz Waldemar SOCZEWKA KWW Grzegorza Brauna „Szczęść Boże!” 0
Marcin STEFANIUK KWW Grzegorza Brauna „Szczęść Boże!” 0
Angelika RĘBISZEWSKA KWW Grzegorza Brauna „Szczęść Boże!” 0
Aleksandra SOSZYŃSKA KWW Grzegorza Brauna „Szczęść Boże!” 0
Cezary GUL KWW Grzegorza Brauna „Szczęść Boże!” 0
Barbara Katarzyna WÓJCIK KWW Grzegorza Brauna „Szczęść Boże!” 0
Ewa Zdzisława DRZEWICZAK KWW Grzegorza Brauna „Szczęść Boże!” 0
Krzysztof Grzegorz FRĄCKOWIAK KWW Grzegorza Brauna „Szczęść Boże!” 0

Tabela przedstawia listę kandydatów od największej liczby oddanych głosów w wyborach do Senatu:

Imię i nazwisko Liczba oddanych głosów
Maria Zofia KOC 1235
Marek CHCIAŁOWSKI 312
Tadeusz Edward ROSS 297
Maciej Tadeusz PRANDOTA 171
Sławomir IZDEBSKI 137

Obchody Święta Niepodległości

GMINNY OŚRODEK KULTURY i GIMNAZJUM W DOBREM
ZAPRASZAJĄ NA
UROCZYSTE OBCHODY ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
W DNIU 11.XI.2015r

Program
9.45 Zbiórka przed budynkiem OSP
10.00 Msza święta
• Złożenie wieńców pod pomnikiem J. Piłsudskiego
• Koncert – sala OSP w Dobre