Rejestracja jako płatnik VAT od 1 stycznia jest bezpłatna

Informujemy, że od 1 stycznia 2015 r. rejestracja przedsiębiorcy dla celów VAT jest bezpłatna. Obowiązek uzyskiwania potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego został zniesiony. Przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem o wydanie potwierdzenia rejestracji i w takim przypadku jest zobowiązany wnieść opłatę skarbową w wysokości 170 zł.

Zachęcamy do zapoznania się z poradnikami:

Interaktywny poradnik ePK – Rejestracja jako płatnik podatku VAT

Poradnik początkującego przedsiębiorcy

Konsultacje dotyczące bezdomnych zwierząt

Dobre, 04.02.2015r.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Dobre ogłasza przeprowadzenie konsultacji co do „Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobre” zwanego dalej Programem.

Konsultacje odbędą się w okresie od 05 lutego 2015 roku do 19 lutego 2015 roku w formie zgłaszania uwag i propozycji na piśmie, na formularzu konsultacji, który jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy Dobre pod adresem www.gminadobre.pl oraz w siedzibie Urzędu Gminy Dobre ul. Kościuszki 1, 05-307 Dobre, pokój nr 8.

Wypełniony formularz w nieprzekraczalnym terminie (liczy sie data wpływu do Urzędu) można przekazać :
– drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Dobre, 05-307 Dobre, ul. Kościuszki 1
– faxem nr 25 757-11-90 w. 40
– drogą elektroniczną na adres : urzad@gminadobre.pl
– osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Dobre przy ulicy Kościuszki 1, 05-307 Dobre

W przypadku pytań można kontaktować się osobiście z pracownikiem Urzędu Gminy Dobre -Agnieszką Roguską, pokój nr 8, poniedziałek, wtorek, piątek w godz. 8.00-16.00, środy 8.00-18.00, czwartki 8.00-14.00 , bądź telefonicznie 25 757-11-90 w.27

Uwagi i propozycje zgłoszone do programu po 19 lutego 2015 roku nie będą rozpatrywane.

Wójt Gminy Dobre
Tadeusz Gałązka

Formularz konsultacji
Załącznik nr 1

UROCZYSTE OBCHODY ROCZNICY BITWY POD DOBREM

Gminny Ośrodek Kultury w Dobrem
i Szkoła Podstawowa im. Piotra Wysockiego w Dropiu

ZAPRASZA NA

UROCZYSTE OBCHODY
ROCZNICY BITWY POD DOBREM

DNIA 13.02.2015

PROGRAM

11.00 – Zbiórka przed budynkiem OSP
11.05 – Wyjazd do Makówca
11.20 – Złożenie wieńca pod pomnikiem Bohaterów Bitwy pod Dobrem
11.30 – Rys historyczny przygotowany przez uczniów Szkoły Podstawowej im. Piotra Wysockiego w Dropiu

Konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”

krusbgr

XIII edycja Ogólnokrajowego Konkursu
„Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza kolejną, XIII edycję Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”. Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych.

   Organizatorami konkursu są:
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Państwowa Inspekcja Pracy
 • Inne instytucje, organizacje i instytuty naukowo – badawcze działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych oraz producenci maszyn i urządzeń rolniczych.

Patronat medialny sprawują czasopisma: AGROmechanika, Agro News com.pl, AGRO
SERWIS, TVP1, Zielony Sztandar.

Udział w konkursie mogą brać osoby pełnoletnie, prowadzące produkcyjną działalność rolniczą, ubezpieczone w KRUS (przynajmniej jeden z właścicieli).

Rolnicy zainteresowani udziałem w Konkursie powinni wypełnić formularz zgłoszeniowy, dostępny w placówkach terenowych Kasy oraz na stronie internetowej www.krus.gov.pl.

Wypełniony i podpisany formularz należy złożyć do najbliższej Placówki Terenowej KRUS w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2015r.

Zachęcamy do udziału w konkursie.

[icon_list icon_style=”colored big_icons icon_borders” font_size=”medium_size” item_width=”2″]
[icon_list_line icon=”icon-download”]Regulamin Konkursu BGR 2015

[icon_list_line icon=”icon-download”]Zgłoszenie do konkursu BGR 2015

Spotkanie sołtysów oraz mieszkańców gminy Dobre

Dobre, dnia 2015.01.27

Wójt Gminy Dobre zaprasza na spotkanie sołtysów oraz mieszkańców gminy Dobre w dniu 9 lutego 2015 roku o godzinie 9:00 w lokalu remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrem ul. Kilińskiego 1 A.

Tematyka spotkania:
1.Informacja Wójta Gminy Dobre o organizacji pracy sołtysów w kadencji 2015 – 2019 .
2.Spotkanie z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Mińsku Mazowieckim.
3.Spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Zjednoczona Aronia w sprawie „zakładania plantacji aronii”.
4.Sprawy różne.

Bezpłatny dostęp do podręczników w Gimnazjum

Harmonogram wprowadzania bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego uczniom gimnazjów.

Rok szkolny Klasa Opis
2014/2015 Klasa I Bez zmian
Klasa II Bez zmian
Klasa III Bez zmian
2015/2016 Klasa I Dotacja na podręczniki/materiały edukacyjne;
Dotacja na materiały ćwiczeniowe.
Klasa II Bez zmian
Klasa III
2016/2017 Klasa I Podręczniki/materiały edukacyjne otrzymane ze szkoły;
Dotacja na materiały ćwiczeniowe.
Klasa II Dotacja na podręczniki/ materiały ćwiczeniowe;
Dotacja na materiały ćwiczeniowe.
Klasa III Bez zmian
2017/2018 Klasa I Podręczniki/materiały
edukacyjne otrzymane ze szkoły;
Dotacja na materiały ćwiczeniowe.
Klasa II
Klasa III Dotacja na podręczniki/materiały ćwiczeniowe;
Dotacja na materiały ćwiczeniowe.

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej
powinien zbierać faktury VAT

 • w terminie od 1 lutego 2015 r. do 28 lutego 2015 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2014 r. do 31 stycznia 2015 r.,
 • w terminie od 1 sierpnia 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2015 r. do 31 lipca 2015 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2015 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2015 r. wynosi:
81,70 zł * ilość ha użytków rolnych
Pieniądze wypłacane będą w terminach:
1 – 30 kwietnia 2015 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 – 31 października 2015 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wnioski do pobrania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej lub w Urzędzie Gminy w pokoju nr 18.

Turnieje Halowej Piłki Nożnej

W hali Gimnazjum w Dobrem w najbliższym czasie odbędą się następujące turnieje halowej piłki nożnej:

1 luty (niedziela) – II Otwarte Mistrzostwa Juniorów w Piłce Halowej Dobre Cup 2015

– pod patronatem p. Tadeusza Gałązki – Wójta Gminy Dobre.

Początek godzina 8:00.
Wystąpi 10 drużyn z terenu powiatów: mińskiego i węgrowskiego.
Pozostały 2 wolne miejsce.
Zgłoszenia: nojszewianka@wp.pl

22 luty (niedziela) – Turniej o Puchar Wójta Gminy Dobre

– grają zawodnicy/mieszkańcy z terenu Gminy Dobre + max. 1 osoba spoza.

Udział w tym turnieju jest bezpłatny.
Zgłoszenia do 17 lutego na adres: nojszewianka@wp.pl

Więcej informacji na stronie http://nojszewiankanojszew.futbolowo.pl/

[Aktualizacja] Terminy zebrań wyborczych na sołtysów i do rad sołeckich

Przedstawiamy listę terminów zebrań wyborczych na sołtysów i do rad sołeckich.

Miejscowość Data i godzina Miejsce
Adamów 12 stycznia 2015 roku o godz. 12:00 u sołtysa
Wólka Mlęcka 12 stycznia 2015 roku o godz. 13:30 u sołtysa
Gęsianka 12 stycznia 2015 roku o godz. 18:00 u sołtysa
Rakówiec 12 stycznia 2015 roku o godz. 12:00  w świetlicy wiejskiej
Rudzienko 12 stycznia 2015 roku o godz. 14:00  w remizie OSP
Mlęcin 12 stycznia 2015 roku o godz. 18:00 w Szkole Podstawowej
Kąty Borucza 13 stycznia`2015 roku o godz. 10:00 u sołtysa
Wólka Kokosia 13 stycznia 2015 roku o godz. 12:00 u sołtysa
Osęczyzna 13 stycznia 2015 roku o godz. 10:00 u sołtysa
Poręby Stare 13 stycznia 2015 roku o godz. 12:00 u sołtysa
Poręby Nowe 13 stycznia 2015 roku o godz. 18:00 w remizie OSP
Pokrzywnik 14 stycznia 2015 roku o godz. 10:00 u sołtysa
Czarnogłów 14 stycznia 2015 roku o godz. 11:30 w remizie OSP
Antonina 14 stycznia 2015 roku o godz.18:00 u sołtysa
Duchów 14 stycznia 2015 roku o godz. 10:00 u sołtysa
Rudno 14 stycznia 2015 roku o godz. 18:00 u sołtysa
Rąbierz Kolonia 14 stycznia 2015 roku o godz. 12:00 u sołtysa
Walentów 14 stycznia 2015 roku o godz. 14:00 u sołtysa
Sąchocin 15 stycznia 2015 roku o godz. 10:00 u sołtysa
Joanin 16 stycznia 2015 roku o godz. 10:00 u sołtysa
Drop 16 stycznia 2015 roku o godz. 11:30 u sołtysa
Wólka Kobylańska 16 stycznia 2015 roku o godz. 13:30 u sołtysa
Ruda Pniewnik 16 stycznia 2015 roku o godz. 10:00 u sołtysa
Czarnocin 16 stycznia 2015 roku o godz. 11:30 u sołtysa
Kobylanka 16 stycznia 2015 roku o godz. 13:00 u sołtysa
Dobre I 17 stycznia 2015 roku o godz. 18:00 w Urzędzie Gminy

– Aktualizacja –

Miejscowość Data i godzina Miejsce
Makówiec Mały 19 stycznia 2015 roku o godz. 10:00 u sołtysa
Brzozowica 19 stycznia 2015 roku o godz. 12:00 w remizie OSP
Głęboczyca 19 stycznia 2015 roku o godz. 14:00 u sołtysa
Sołki 19 stycznia 2015 roku o godz. 18:00  w remizie OSP
Jaczewek 20 stycznia 2015 roku o godz. 10:00 u sołtysa
Dobre II 20 stycznia 2015 roku o godz. 10:00 u sołtysa
Grabniak 20 stycznia 2015 roku o godz. 12:00 u sołtysa
Makówiec Duży 20 stycznia 2015 roku o godz. 14:00 u sołtysa
Modecin 20 stycznia 2015 roku o godz.18:00 u sołtysa
Radoszyna 20 stycznia 2015 roku o godz.18:00 u sołtysa
Rynia 21 stycznia 2015 roku o godz.10:00 w remizie OSP
Świdrów 22 stycznia 2015 roku o godz. 10:00 u sołtysa
Marcelin 22 stycznia 2015 roku o godz. 11:30 u sołtysa
Nowa Wieś 22 stycznia 2015 roku o godz. 13:00 w remizie OSP
Wólka Czarnogłowska 23 stycznia 2015 roku o godz. 13:30 u sołtysa
Dobre III 24 stycznia 2015 roku o godz. 18:00 w Remizie OSP

Koncert kolęd i pastorałek w Porębach Nowych

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W PORĘBACH NOWYCH
ZAPRASZA NA

KONCERT KOLĘD I PASTORAŁEK

W ARANŻACJI ZESPOŁU WOKALNO-INSTRUMENTALNEGO
„NIE WIADOMO CO TO”

1 LUTEGO 2015 r. godz. 18.00
W ŚWIETLICO REMIZIE OSP W PORĘBACH NOWYCH

Koncert jest memorandum śp. ks. Zdzisława GNIAZDOWSKIEGO
objęty honorowym patronatem proboszcza parafii św. Mikołaja w Dobrem ks. dr. Grzegorza CHOJNICKIEGO

WSTĘP WOLNY

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W PORĘBACH NOWYCH
LUDZIOM NA POŻYTEK, BOGU NA CHWAŁĘ
PRO BONO PUPLICO MAIORI, MAXIMA GLORIA

Ferie zimowe w Gminnym Ośrodku Kultury

Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrem
zapraszają na

FERIE ZIMOWE

Zajęcia w godz. 10:00-13:00

  Poniedziałek 19.01.2015

 • Wyjazd do kina na film: „Dzwoneczek i Bestia z Nibylandii”
  Wtorek 20.01.2015

 • Zajęcia plastyczne – Malowanie na szkle
  Środa 21.01.2015

 • Zajęcia kulinarne
  Czwartek 22.01.2015

 • Bal kostiumowy dla dzieci – „Marcelowa Chata”
  Piątek 23.01.2015

 • Wyjazd do kina na film: „Hobbit: Bitwa Pięciu Armii”

Zapisy na wszystkie zajęcia w Gminnej Bibliotece Publicznej
Tel. 25 757 15 20
Plan zajęć może ulec zmianie.

Rozliczenie roczne PIT za 2014 r.

W okresie 01.01.2015 r. – 30.04.2015 r. urzędy skarbowe przeprowadzają kolejną akcję rozliczenia rocznego podatników podatku dochodowego od osób fizycznych.

Podatnicy opłacający zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych składają PIT-28 wraz z załącznikami w okresie 01.01.2015r. – 31.01.2015 r.

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego na zasadach ogólnych według skali podatkowej, podatku liniowego składają: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 wraz z załącznikami w okresie 01.01.2015 r. – 30.04.2015 r.

Zeznania podatkowe można składać w siedzibie Urzędu Skarbowego w Mińsku Mazowieckim, ul. Szczecińska 2 w godzinach:

w poniedziałki 8:00 – 18:00

wtorki, środy i czwartki piątki 8:00 – 16:00
zaś
od dnia 16.02.2015 r. do 30.04.2015 r.

8:00 – 16:00 wtorki, czwartki, piątki
8:00 – 18:00 poniedziałki, środy

Sala obsługi:
Stanowisko Nr 5, 6, 7, 9, 10 – obsługa bezpośrednia: przyjmowanie zeznań podatkowych, zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych, wydawanie formularzy zeznań podatkowych i załączników

Stanowisko informacyjno-recepcyjne – wydawanie formularzy zeznań i załączników, udzielanie informacji

Zachęcamy do składania zeznań podatkowych za 2014 r. na formularzach PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39 drogą elektroniczną, bez konieczności potwierdzania kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Interaktywne formularze, instrukcja i niezbędne narzędzia są dostępne na stronie internetowej www.e-deklaracje.gov.pl

Dodatkowo informujemy, iż w siedzibie Urzędu w obrębie Sali obsługi udostępniono e-Stanowiska komputerowe dla podatników do samodzielnego wysłania zeznań rocznych i innych deklaracji podatkowych drogą elektroniczną

Kwoty do zapłaty wynikające z rozliczenia rocznego można wpłacać bez opłaty bankowej we wszystkich oddziałach Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim.

Wpłacający winien podać tytuł wpłaty i rodzaj formularza – np. ” Rozliczenie podatku dochodowego za 2014 r. – PIT-37″

Zwroty podatku będą dokonywane tylko w jednym oddziale Banku, tj. w Mińsku Mazowieckim, ul. 11-  Listopada 12.

Informacje telefoniczne dot. rozliczenia rocznego udzielane są pod numerami telefonów:

(25) 759-51-40, (25) 759-51-34 – dla osób nie prowadzących działalności gospodarczej
(25) 759-51-75, (25) 759-51-78, – dla osób prowadzących działalność gospodarczą