Grupa osób w gabinecie w tle Godło Polki

8 lipca 2021r. Gminę Dobre odwiedził Premier RP Mateusz Morawiecki. Wizytę rozpoczął od spotkania w Urzędzie Gminy z Wójtem Tadeuszem Gałązką, Zastępcą Wójta Piotrem Chmielewskim oraz Sekretarzem Marcinem Sitnickim. Podczas spotkania przedstawiono historię Gminy Dobre, poruszono tematykę budżetu, realizowanych inwestycji oraz planów na przyszłość.

Następnie Pan Premier zwiedził Muzeum Konstantego Laszczki, gdzie zapoznał się z życiem oraz twórczością artysty. Ważnym punktem spotkania było oddanie hołdu w miejscach pamięci. Pan Premier Mateusz Morawiecki wraz z Posłem Danielem Milewskim złożyli kwiaty przed pomnikiem wzniesionym „Żołnierzom B.Ch. oraz A.K. poległym w walkach o wolności Ojczyzny i pomordowanym w łagrach sowieckich w latach 1939 – 1945” w Dobrem.

Następnie złożono hołd zamordowanym w Gęsiance w roku 1944. Przed pomnikiem wzniesionym ku pamięci ofiar hitlerowców także złożono kwiaty i zapalono znicze. Serdecznie dziękujemy za wizytę w Gminie Dobre Panu Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, Panu Danielowi Milewskiemu i wszystkim przybyłym gościom.

Accessibility