Trzy osoby siedzące przy stole. Mężczyzna z brodą w środku - podpisuje dokument, z lewej kobieta w czerwonej sukience, z prawej kobieta z jasnymi włosami.

7 lipca w Stanisławowie odbyło się podpisanie  14 umów dofinansowujących zadania, które zostaną zrealizowane na terenie Gminy Dobre. Łączna kwota dofinansowań pochodzących z budżetu Województwa Mazowieckiego to 429 409, 00 zł!  Umowy ze strony województwa podpisały członkinie Zarządu Województwa Mazowieckiego: Elżbieta Lanc oraz Janina Ewa Orzełowska, natomiast Gminę Dobre reprezentował Wójt Tadeusz Gałązka oraz Skarbnik Agnieszka Ciszkowska.

Dofinansowania w ramach MIAS na:

 1. Remont świetlicy wiejskiej w Brzozowicy – 10 000,00 zł
 2. Budowa chodnika na ul. Targowej w Dobrem- 10 000,00 zł
 3. Wykonanie ogrodzenia terenu oraz zakup urządzeń rekreacyjno-sportowych w Głęboczycy- 10 000,00 zł
 4. Remont pomieszczeń remizy OSP w Nowej Wsi- 10 000,00 zł
 5. Oświetlenie placu rekreacyjno-sportowego oraz zakup wyposażenia placu w Porębach Nowych- 10 000,00 zł
 6. Remont świetlicy wiejskiej w Rakówcu- 10 000,00 zł
 7. Renowacja zbiornika wodnego na potrzeby p.poż. w Wólce Mlęckiej- 10 000,00 zł
 8. Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Kobylance- 10 000,00 zł
 9. Budowa chodnika w miejscowości Sołki- 10 000,00 zł

 

Dofinansowania dla OSP na:

 1. Zakup motopompy pożarniczej dla OSP Dobre – dofinansowanie w wysokości 20 000,00 zł
 2. Modernizacja instalacji c.o. do pomieszczeń garażowych oraz zakup pieca gazowego do ogrzewania budynku OSP w Dobrem – dofinansowanie w wysokości 25 000,00 zł
 3. Budowa garażu dla OSP Rynia – dofinansowanie w wysokości 144 409,00 zł
 4. Zakup samochodu dla OSP Dobre – dofinansowanie w wysokości 100 000,00 zł.

Podpisano także umowę na realizację zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Rąbierz Kolonia”, wysokość dofinansowania na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych wyniosło 50 000,00 zł.

Serdecznie dziękujemy Zarządowi Województwa Mazowieckiego za wparcie okazane Gminie Dobre! Dzięki otrzymanym dofinansowaniom zostaną zrealizowane bardzo ważne dla wszystkich mieszkańców zadania.  Dziękujemy!

Accessibility