Trzy kolorowe jajka wielkanocne
kolporowe jajka rozsypane na łące

Gminny Ośrodek Kultury w Dobrem zaprasza mieszkańców Gminy Dobre do wzięcia udziału w konkursie na „Najpiękniejszą pisankę w Gminie” pod patronatem Wójta Gminy Dobre. Prace wraz kartą zgłoszeń przyjmuje
Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Dobrem do dnia 7 kwietnia 2022 roku.

Accessibility