Zbiorniki w Stacji Uzdatniania Wody

Zakończono prace nad przekształceniem hydroforni w Czarnogłowiu w stację uzdatniania wody. Wartość inwestycji wyniosła 3 198 000,00 zł, z czego 2 000 000,00 zł Gmina Dobre otrzymała z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W ramach prac przebudowano budynek hydroforni, wybudowano także zbiorniki wody uzdatnionej, zamontowano urządzenia do jej poboru. Inwestycja obejmowała także utwardzenie dojazdu, budowę ogrodzenia, wymianę obudowy studni, a także instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i sieci technologicznej. Przy stacji powstały także dwa zbiorniki retencyjne, które pozwolą zgromadzić zapas wody oraz zapewnić ciągłość dostaw. Gmina Dobre nie ustaje w dążeniu do zapewnienia mieszkańcom wody spełniającej wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia. Jest to szczególnie ważne w obliczu globalnego zagrożenia suszą. Przekształcenie  hydroforni w Czarnogłowiu na stację uzdatniania wody pozwoli zaopatrzyć w wodę z bezpiecznego ujęcia nie tylko najbliższe miejscowości, ale co niezwykle istotne, będzie też stanowić dodatkowe zabezpieczenie i alternatywę dla całej gminy.

Accessibility