WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY DOBRE PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

 

1 Opis nieruchomości wg kw oraz katastru nieruchomości KW SI1M/00037937/0

obręb DOBRE ul. Poniatowskiego

część działki o nr 2180

2 Powierzchnia nieruchomości Powierzchnia przewidziana do dzierżawy 1500,00m2
3 Opis nieruchomości Część działki oznaczonej numerem ewidencyjnym jako działka o nr 2180 położona w Dobrem ul. Poniatowskiego. Powierzchnia przewidziana do wydzierżawienia wynosi 1500,00 m 2 usytuowana jest od strony zachodniej granicy działki.
4 Przeznaczenie nieruchomości sposób jej zagospodarowania Dla terenu, który jest przedmiotem dzierżawy nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
5 Termin i forma zagospodarowania nieruchomości Dzierżawa na czas nieokreślony
6 Forma objęcia nieruchomości Umowa dzierżawy
7 Wysokość opłat z tytułu najmu nieruchomości i ich aktualizacja Wysokość czynszu wynosi 1.800,00 zł brutto miesięcznie.
8 Termin wnoszenia opłat Czynsz płatny w terminie do 25-ego każdego miesiąca.

 

Uwaga:

Wykaz zostaje wywieszony zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023r., poz.344 ze zm.) na okres 21 dni tj. od dnia 29 lutego 2024 roku

 

 

 

 

Dodać alternatywne teksty:

GŁÓWNY:
{Alternatywny tekst – Obrazek główny:66}

DODAJ ZAŁĄCZNIKI

Załączniki

  • pdf scan-wykazu
    Data dodania: 15 marca 2024 11:35 Wielkość pliku: 816 KB Pobrania: 41
Accessibility