KOLONIE – PORONIN

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrem, we współpracy ze Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. Teresy Kras w Lublinie pośredniczy w naborze uczestników kolonii.

Miejsce kolonii: PORONIN

Termin: 18.08.2022 r. – 26.08.2022 r.

Koszt kolonii letniej dla jednej osoby wynosi 1400,00,-zł., z czego dofinansowanie Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników wynosi 950,00,-zł.

Różnica tj. kwota w wysokości 450.00.-zl. pokrywają rodzice/ opiekunowie dzieci.

Wypoczynek organizowany jest dla osób w wieku od 7 do 16 roku życia (urodzonych po 1 stycznia 2006 roku, których co najmniej jedno z rodziców, prawnych opiekunów jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS).

Bliższe informacje na temat wyjazdu można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrem pok. Nr 6, tel. (25) 757 11 23.

ZAPRASZAMY.

Załączniki:
1.-Program-GÓRY-2022-PORONIN
2.-Informacje-dla-Rodziców-KRUS-2022-lato
3.-Niezbednik_kolonisty_2022_STOW
4.-Karta_kwalifikacyjna_C_KRUS_2022_LATO
5.-Wzór-oswiadczenia-inne-nazwisko

Accessibility