dwie kobiety oraz mezczyzna

Gmina Dobre otrzymała dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego:
-w ramach programu wsparcia „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023” na realizację zadania „Zakup modułowej świetlicy wiejskiej dla miejscowości Wólka Kokosia, gmina Dobre” – 147 600,00 zł
-w ramach programu Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Zachowania i Tworzenia Miejsc Pamięci Narodowej pn. “Mazowsze dla miejsc pamięci 2023” na realizację zadania „Remont pomnika-zbiorowej mogiły poległych podczas „Bitwy pod Dobrem” w 1831 roku” – 16 400,00 zł
W imieniu Urzędu Marszałkowskiego umowy z Tadeuszem Gałązką Wójtem oraz Agnieszką Ciszkowską Skarbnikiem, podpisały: Elżbieta Lanc – Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego oraz Janina Ewa Orzełowska – Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego.
W tym szczególnym dniu Samorząd Województwa Mazowieckiego reprezentowali także: Dyrektor Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu: Mirosław Krusiewicz, a także Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Wołominie: Igor Sulich.
Serdecznie dziękujemy!
Zadanie pn.: “Remont pomnika – zbiorowej mogiły poległych podczas “Bitwy pod Dobrem” w 1831 roku” współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

#Mazowszepomaga #programywsparcia #solidarnoscomazowiecka

“Remont pomnika – zbiorowej mogiły poległych podczas “Bitwy pod Dobrem” w 1831 roku”
Accessibility