Sprzęt rolniczy na polu

OGŁOSZENIE

 Urząd Gminy Dobre informuje, że od 1 do 31 sierpnia 2022 r. będą przyjmowane wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Do wniosku należy dołączyć:

  1. faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r.
  2. oraz jeżeli rolnik posiada bydło, zaświadczenie z ARiMR o średniej rocznej ilości dużych jednostek przeliczeniowych bydła w 2021 roku, (tylko w przypadku osób, które nie składały wniosku w lutym)
  3. umowy dzierżaw lub oświadczenie o użytkowaniu innych gruntów
  4. nr telefonu kontaktowego

W 2022 roku stawka zwrotu części podatku akcyzowego na 1 litr zakupionego oleju napędowego wynosi: 1,00 zł.

Maksymalny limit litrów oleju napędowego wynosi:

  • 110 litrów na 1 ha użytków rolnych,
  • 40 litrów na 1 DJP bydła.

Obowiązujące formularze wniosku o zwrot podatku wraz z załącznikiem- zestawienie faktur na termin składania wniosków w miesiącu sierpień 2022 r., można pobrać w urzędzie Gminy Dobre ul. Kościuszki 1, pokój 18 lub na stronie BIP gminy Dobre https://gminadobre.bip.net.pl – menu w zakładce prawo lokalowe podatki i formularze – artykuły, Ministerstwa Rolnictwa www.minrol.gov.pl

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 25 757 11 90 w 33

Dominika Flaga, Renata Szuba

Accessibility