pole z kukurydzą w tle dom i bezchmurne niebo

 

W związku z pojawiającymi się informacjami na temat szacowania szkód spowodowanych suszą  informuję , że podstawą oszacowania szkód jest (jak to miało miejsce od 2020 roku) złożenie wniosku za pośrednictwem aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą”, która dokona oceny strat na podstawie danych Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego. Aplikacja automatycznie generuje protokół oszacowania szkód (gdy szkody wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej) lub kalkulację oszacowania szkód (gdy szkody wynoszą nie więcej niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej).

Aplikacja publiczna do złożenia wniosku dostępna jest pod adresem: https://aplikacje.gov.pl/app/susza/#/campaign

Pomoc suszowa będzie wypłacona tylko przy złożeniu wniosku przez w/w aplikację suszową. Usługa została zaktualizowana na rok 2023. Można już tworzyć nowe wnioski, zapisywać je i edytować. Podpisywanie i wysyłanie wniosków będzie możliwe od 20 września. Szacowanie strat w aplikacji jest niezależne od tego czy dana uprawa znajduje się na polu, czy też, została już zebrana.

Dodatkowo, rolnik może zwrócić się o oszacowanie szkód przez komisję gminną, niezależnie od wniosku w aplikacji. Wówczas powinien złożyć wniosek w Urzędzie Gminy Dobre – pokój nr 8, w terminie umożliwiającym komisji oszacowanie upraw (tj. przed ich zbiorem ).  Do wniosku należy załączyć kopię wniosku o płatności obszarowe składanego do ARIMR, w ramach wsparcia bezpośredniego.

Zgodnie z wytycznymi Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego złożenie wniosku o oszacowanie szkód przez komisje gminną    nie jest konieczne   do uzyskania pomocy.

Szczegóły dotyczące stwierdzonego zjawiska suszy na terenie naszej gminy możecie Państwo znaleźć  pod adresem: https://susza.iung.pulawy.pl/wykazy/2023,1412062/

Mapa kategorii glebowych dostępna jest pod adresem: https://dobre.e-mapa.net/  poprzez wybranie warstwy „Monitoring Warunków Glebowych”, a następnie „Podatność Gleb na Szuszę”.                                                                                                                               Szkody można zgłaszać tylko w przypadku upraw znajdujących się na odpowiedniej kategorii glebowej dotkniętej suszą według powyższej  mapy oraz powyższego wykazu potwierdzającego zjawisko suszy na poszczególnych kategoriach glebowych!

Dodać alternatywne teksty:

GŁÓWNY:

DODAJ ZAŁĄCZNIKI

Accessibility