Pudełka z symbolami artykułów spożywczych. Pod nimi napis Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrem

informuje, że w dniach 7 – 8 wrzesień 2021 

wydawana będzie żywność dla osób posiadających skierowanie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – podprogram 2020.

Miejsce wydawania żywności – budynek GOK – OSP  Dobre.

Wszystkie osoby odbierające produkty żywnościowe zobowiązane są do zakrywania nosa i ust maseczką ochronną a także do noszenia rękawiczek ochronnych lub uprzedniej dezynfekcji rąk.

Prosimy o zachowanie bezpiecznej odległości (minimum 2 metry)  pomiędzy osobami oczekującymi na wydawanie produktów żywnościowych.

Wydawanie żywności będzie realizowane według poniższego harmonogramu :

Wtorek – 7 wrzesień

godzina 8- 11

Brzozowica – Antonina – Głęboczyca – Duchów

godzina  11-13

Rynia – Rąbierz Kolonia – Walentów – Czarnogłów – Dobre

godzina 13-15

Kobylanka – Wólka Czarnogłowska – Wólka Kobylańska – Pokrzywnik – Ruda Pniewnik

godzina 15-16

Makówiec Duży – Adamów – Czarnocin – Nowa Wieś – Makówiec Mały – Mlęcin – Sąchocin – Marcelin

Środa – 8 wrzesień

godzina 8-10

Radoszyna – Rudno – Modecin – Joanin – Jaczewek – Rudzienko

godzina 10-12

Drop – Rakówiec – Sołki – Wólka Mlęcka – Świdrów – Poręby Nowe

godzina 12-14

Grabniak – Gęsianka – Kąty Borucza – Osęczyzna

godzina 14-16

Wólka Kokosia – Poręby Stare

Prosimy  o  terminowy  odbiór   żywności.

Accessibility