Trzy kobiety oraz mężczyzna

23 listopada Wójt Gminy Dobre Tadeusz Gałązka oraz Skarbnik Agnieszka Ciszkowska podpisali umowę z Janiną Ewą Orzełowską oraz Elżbietą Lanc – przedstawicielkami Samorządu Województwa Mazowieckiego. Dzięki wsparciu z budżetu Samorządu Mazowsza zostanie wykonane zadanie pn. „Przebudowa ulicy Dobrzynieckiego w miejscowości Dobre”.
Dofinansowanie w wysokości 354 482,00 zł pochodzi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 , w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” operacje typu: „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”.

Accessibility