Sprzęt rolniczy na polu

Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze w 2024 roku

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 07.12.2023 r. w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2024 roku ustalona kwota wynosi 1,46 zł za litr oleju. 

Zwrot podatku akcyzowego jest ustalany na podstawie:

  • powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu rolnika,
  • średniej rocznej liczby DJP bydła, owiec, kóz, koni oraz średniej rocznej liczby świń

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

  • w terminie od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.,
  • w terminie od 1 sierpnia 2024 r. do 31 sierpnia 2024 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2024 r. do 31 lipca 2024 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2024 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego wynosi:

160,60 zł x ilość ha użytków rolnych (110 x 1,46)
oraz
5,84 x średnia liczba dużych jednostek przeliczeniowych świń
58,40 x średnia liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła, kóz, owiec, koni.

Informację z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o DJP posiadanych przez wnioskodawcę zwierząt dostarczyć powinien sam producent rolny, chcący skorzystać z wnioskowanego limitu i musi to zrobić w I terminie składania wniosku. Zwiększenie limitu na posiadane zwierzęta nie zgłoszone w lutym nie będzie możliwe w sierpniu (II termin), chyba że wniosek nie był składany w lutym.

Obowiązuje złożenie oświadczenia do wniosku o zwrot akcyzy o prowadzeniu działalności rolniczej.

Dotacje będą wypłacane w terminach:

  1. od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia – jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w miesiącu lutym; 
  2. od dnia 1 października do dnia 31 października – jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w miesiącu sierpniu.

Więcej informacji w sprawie zwrotu akcyzowego dla producentów rolnych można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Dobre (pokój nr 18) bądź telefonicznie: 25 757 11 90 w. 33.

Załączniki

Accessibility