Sprzęt rolniczy na polu

Wójt Gminy Dobre informuje, że od 1 do 28 lutego 2023 r. będą przyjmowane wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Do wniosku należy dołączyć:

  1. faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.
  2. oraz jeżeli rolnik posiada bydło, zaświadczenie z ARiMR o średniej rocznej ilości dużych jednostek przeliczeniowych bydła w 2022 roku
  3. umowy dzierżaw lub oświadczenie o użytkowaniu innych gruntów

W 2023 roku stawka zwrotu części podatku akcyzowego na 1 litr zakupionego oleju napędowego wynosi: 1,20 zł.

Oznacza to, że producent rolny może uzyskać:
• 132,00 zł (110 x 1,20 zł) z 1 ha użytków rolnych
• 48,00 zł (40 x 1,20 zł)  z 1 średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych  bydła (DJP)

Wyższą stawkę zwrotu wprowadza rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2023 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2832)

Przyznany zwrot podatku wypłacony zostanie do 28 KWIETNIA 2023 r. gotówką w kasie urzędu gminy lub na podany rachunek bankowy we wniosku.

Obowiązujące formularze wniosku o zwrot podatku wraz z załącznikiem- zestawienie faktur na termin składania wniosków w miesiącu luty 2023r., można pobrać w urzędzie Gminy Dobre ul. Kościuszki 1, pokój 18 lub na stronie BIP gminy Dobre https://gminadobre.bip.net.pl – menu w zakładce prawo lokalne podatki i formularze – artykuły, Ministerstwa Rolnictwa www.minrol.gov.pl

Obowiązuje złożenie oświadczenia do wniosku o zwrot akcyzy o prowadzeniu działalności rolniczej

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 25 757 11 90 w 33
Dominika Flaga, Renata Szuba

Załączniki

Accessibility