forest-trees-ecology-environment-60062

Wójt Gminy Dobre zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu Uproszczonych Planów Urządzenia Lasów stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych, znajdujących się w kompleksach leśnych powyżej 10 ha.
Uproszczone Plany Urządzenia Lasów opracowywane są na zlecenie Starosty Mińskiego, na okres od 01.01.2024 – 31.12.2033 .
Będą stanowić podstawę naliczenia podatku leśnego.

Accessibility