13 września w Mlęcinie miała miejsce wyjątkowa i wzruszająca uroczystość. W tym dniu rozpoczęła świętować swoje setne urodziny mieszkanka tej miejscowości Pani Aniela Knap urodzona 13.09.1922r. Z tej okazji w domu dostojnej Jubilatki odbyło się uroczyste spotkanie, na które przybyli niecodzienni goście: Wójt Gminy Tadeusz Gałązka w asyście Przewodniczącego Rady Gminy Waldemara Szymańskiego oraz pracowników urzędu. Obecni byli także przedstawiciele Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Proboszcz Parafii Wiśniew, Sołtys wsi z mieszkańcami, Radna, Prezes OSP w Mlęcinie, a także sąsiedzi, rodzina i opiekunowie. Życzenia Szanownej Jubilatce złożyli: władze samorządowe oraz pozostali goście, przekazując kwiaty, upominki i gratulacje. Jubilatka nie kryła wzruszenia. Przybycie tak wielu gości było dla niej miłym zaskoczeniem, a zarazem wielkim przeżyciem.
Nie zabrakło również okolicznościowego tortu-prezentu przygotowanego przez mieszkańców Mlęcina. Przy gromkim odśpiewaniu „200 lat” wzniesiono lampką szampana toast za zdrowie Pani Anieli.
Setna rocznica urodzin była okazją do wspomnień najważniejszych wydarzeń w życiu Jubilatki, która dożyła pięknych lat, pomimo swojego wieku cieszy się życiem, jest pogodna, przyjazna i życzliwa dla ludzi.
Życzymy drogiej Jubilatce kolejnych lat życia upływających w spokoju i zdrowiu oraz dużo radości z każdego dnia.