Budowa drogi

W ramach zadania powstanie nawierzchnia asfaltowa, obustronne chodniki ze zjazdami do posesji, kanał technologiczny, kanalizacja deszczowa, sanitarna, wodociągowa oraz oświetlenie uliczne. Projekt obejmuje także przebudowę skrzyżowania z ulicą Kilińskiego.