Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrem informuje, że otrzymała dofinansowanie projektu pn. „ Zakup instrumentów muzycznych i nagłośnienia” ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej. W związku z powyższym istnieje możliwość bezpłatnego udostępnienia instrumentów muzycznych i nagłośnienia. Zasady bezpłatnego udostępniania instrumentów muzycznych i sprzętu nagłaśniającego określa załączony regulamin.

REGULAMIN – POBIERZ