Folia stosowana do paczkowania siana.

Wójt Gminy Dobre ogłasza kolejny nabór wniosków na bezpłatny odbiór odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag. Zadanie realizowane będzie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach dofinansowania zadania pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” Prosimy więc zainteresowanych mieszkańców o składanie wniosków o udzielenie pomocy na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.
Termin składania wniosków: do 17 lutego 2023.

Miejsce składania wniosków: Urząd Gminy Dobre ul. T. Kościuszki 1, 05 — 307 Dobre, pok. nr 8.
O terminie odbioru będziemy informować.

Miejsce odbioru: plac targowiska w Dobrem, ul. Poniatowskiego.

Dostarczone odpady należy spakować w worki typu big bag, ewentualnie związać sznurkiem w celu zapobiegania ich rozwiewaniu.

Załączniki