Na obrazku widać czerwone logo z napisem "25 mawowieze". Wygląda na to, że może być to logo wydarzeń, firmy lub marki.

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszam do udziału w kolejnej edycji Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Powiatów i Dzielnic m.st. Warszawy
pn. „Mazowsze dla młodzieży”.

Instrument został stworzony, by wesprzeć finansowo działania młodzieżowych rad gmin i powiatów z terenu województwa mazowieckiego i dzielnic m.st. Warszawy, a także gmin i powiatów z terenu województwa mazowieckiego i dzielnic
m.st. Warszawy, które planują w 2024 r. powołanie młodzieżowych rad.

Wnioski można składać w terminie od 23 października 2023 r. do 17 listopada 2023 r. (termin uważa się za zachowany, jeśli wniosek wpłynie do Urzędu najpóźniej 17 listopada 2023 r.) wyłącznie za pomocą profilu zaufanego ePUAP.

Pomoc finansowa może wynieść do 90 proc. kosztów kwalifikowalnych zadania, ale nie może przekroczyć kwoty 25 000 zł.

W ramach naboru Wnioskodawca może złożyć jeden wniosek, z wyjątkiem Miasta Stołecznego Warszawy, które może złożyć jeden wniosek na każdą dzielnicę.

Wnioski o dofinansowania można składać niezależnie od udziału w poprzednich edycjach.

Umowy w ramach tej edycji Instrumentu będą podpisywane od stycznia do lutego 2024 r. z terminem realizacji do 31 maja 2024 r.

Składając wnioski należy uwzględnić te daty w harmonogramie projektu.

Szczegółowy zakres oraz warunki udzielania pomocy finansowej określone
są w komunikacie oraz regulaminie dostępnym na stronie: Mazowsze dla młodzieży – edycja dodatkowa – Witryna Mazovia.pl.

Informacji udzielają także pracownicy Departamentu Organizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:

  • Adrian Kuśmierz, tel. 22 35 63 802
  • Joanna Uznańska, tel. 22 43 79 477
  • Katarzyna Górska-Manczenko, tel.  22 59 79 244

Accessibility