Kilka osób stoi obok siebe

 Wójt Tadeusz Gałązka oraz Skarbnik Agnieszka Ciszkowska podpisali umowy na dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego. W wydarzeniu wzięły udział Janina Ewa Orzełowska – Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego oraz Elżbieta Lanc – Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego.
Podpisano umowy na realizację następujących zadań:
„Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Poręby Stare”, gmina Dobre – dofinansowanie w wysokości 100 000,00 zł – dotacja ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych
„Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Porębach Nowych o część garażową” – dofinansowanie w wysokości 99 000,00 zł – dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego
W ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectwa MAZOWSZE 2023” – „Mazowsze dla sołectw 2023”, podpisano umowy na realizację zadań pn.:
1. „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Czarnocin” – dofinansowanie w wysokości 10 000,00 zł
2. „Utwardzenie terenu przy kaplicy w miejscowości Kąty Borucza” – dofinansowanie w wysokości 10 000,00 zł
3. „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wólka Kobylańska” – dofinansowanie w wysokości 10 000,00 zł
4. „Zakup wiat przystankowych w miejscowości Makówiec Duży” – dofinansowanie w wysokości 10 000,00 zł
5. „Budowa chodnika w Wólce Czarnogłowskiej” – dofinansowanie w wysokości 10 000,00 zł
6. „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Rakówiec” – dofinansowanie w wysokości 10 000,00 zł
W ramach Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt „Mazowsze dla zwierząt 2023” – dofinansowanie w wysokości 2 700,00 zł

Accessibility