Białe litery na granatowym tle - napis Gmina Dobre

9 498 285,20 zł otrzymała Gmina Dobre w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Dofinansowane projekty to:
1. Budowa drogi gminnej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Dobrem
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Porębach Nowych.
Wójt Gminy Dobre, Radni, Mieszkańcy serdecznie dziękują Pani Maria Koc – Senator RP oraz Panu Poseł Daniel Milewski za zaangażowanie, wsparcie i pomoc okazane Gminie Dobre w ramach Rządowego Funduszu.

Accessibility