Gmina Dobre zakończyła zadanie Budowa konstrukcji metalowej oraz zakup i montaż elektronicznej tablicy wyników sportowych na boisku przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrem” dofinansowane z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowsze dla sportu” – edycja 2024.

Zakupiono i zamontowano na konstrukcji metalowej elektroniczną tablicę wyników sportowych na boisku przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Dobrem”

Całkowita wartość zadania – 20 000,00 zł -w tym dofinansowanie 14 576,00 zł.

Zamontowana elektroniczna tablica poprzez wyświetlanie wyników, czasów i innych informacji dla publiczności i zawodników poprawiła jakość i atrakcyjność wydarzeń sportowych, ułatwiła zarządzanie zawodami , turniejami i meczami piłkarskimi.

#mazowszepomaga, #programywsparcia, #solidarnośćmazowiecka

Accessibility